Menu

Pojem Tiga Ranton pochází ze Satronu a znamená Tři světy.

Jsou tím myšleny planety Arkon I, Arkon II a Arkon III, které slunce Arkon obíhají ve stejné vzdálenosti a společně vytvářejí rovnostranný trojúhelník.

Konstelace planet není samozřejmě přirozená, ale byla úmyslně vytvořena Arkonidany. Projekt Tiga Ranton měl původně demonstrovat neomezenou moc Arkonu, později ale sloužil jako údajná přírodní zvláštnost jako ospravedlní pro právo vlády Velkého impéria nad celou Mléčnou drahou.

Původně byl Arkon I, Gos'Ranton, druhou planetou soustavy. Arkon II, Mehan'Ranton, byl čtvrtou a Arkon III, Gor'Ranon, třetí planetou slunce Arkon.

Projekt Tiga Ranton

V letech 6320 až 6330 da Ark spustil imperátor Gonozal III. projekt, jehož cílem bylo vytvořit Tiga Ranton. Čtvrtá a druhá planeta byly přesunuty na oběžnou dráhu třetí, na které se odedávna nacházel rodný svět Arkonidanů. Od roku 12.952 před Kristem se všechny tři planety nacházeli na jediné oběžné dráze. V následujících 3000 letech se prováděly ještě mnohé adaptace a korekce, které například vedli ke sjednocení délky dne na všech třech planetách.

Arkon I byl zvolen k nové obytné planetě Arkonidanů. Stal se tak po Arbaraithu a nynějším Arkonem III třetím rodným světem. Rozhodnutí bylo provedeno podle osvědčeného arkonidského pragmatismu. Přemístění dosavadních domů nebylo provedeno z logistických důvodů a se vzhledem na pokračující expanzi impéria ani nemělo smysl. Přesídlení na Arkon I, který už předtím sloužil mnoha Arkonidanům za domov, bylo dobrovolné.

Navzdory tomu bylo na imperiální úrovni rozhodnuto, že by bylo psychologicky vhodné, aby vědomosti o této skutečnosti upadly v zapomnění. V tomto směru se obzvláště činil Metzat III. Vědomí, že druhá vlast se stala ocelovým industriálním molochem, do hlubin vyhloubenou technopustinou, nebylo zcela příjemné. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se pomocí historických manipulací zajistí, že Arkon I byl odjakživa původním hlavním světem v soustavě Arkon.

O tisíce let později dokonce i těch několik málo osob, kteří věděli, že Tiga Ranton je umělý, považovali Krystalický svět za starý domov. Dokonce ani období vybudování nebylo známo, například Ka'Marentis Crest da Zoltral roku 1984 tvrdil, že Tiga Ranton byl vybudován asi před 30000 lety.

Zkáza Arkonu III

28. září 2329 byl Arkon III během poslední velké ofenzívy Bluesanů zničen čtyřiceti bojovými loděmi. Byl to počátek po celá staletí trvajícího duševního trauma mezi Arkonidany. Dokonce i zdegenerovaní představitelé této civilizace cítili, že byla zasažena sama hrdost a životní síla Arkonidanů. Někteří se z toho nikdy nevzpamatovali. Přitom jen několik z nich mohlo vědět, že tak po Arbaraithu ztratili svůj druhý rodný svět.

Nový Arkon III

26. prosince 1303 NGL vyhlásil imperátor Bostich I. Božské impérium, arkonsky: Huhany'Tussan. Při příležitosti této události byl spuštěn mnoho let připravovaný plán. Dosavadní Arkon XX (neboli Subtor) byl prostřednictvím situačního transmiteru přesunut na pozici bývalé planety války. Po 2561 letech byl Tiga Ranton opět kompletní. Bývalá planeta Subtor se od té doby jmenuje Arkon III, Gor'Ranton.

Průmyslová kapacita nového Arkonu III si v ničem nezadá se starým. Znovu je zde budováno válečná flotila, která má zajistit expanzivní touhu zesilujícího Impéria.