Menu

Upanišad je v Perryversu filosofie a zároveň bojové umění, které vzniklo v mocenské oblasti ESTARTU.

Poznámka: Tento pojem je přejat ze sanskrtu. V reálném světě jsou Upanišady staroindická literární díla nábožensko-filosofického charakteru a jsou součástí hinduistické kulturní tradice.

Díky speciálním tréninku jsou vlastní síly tak dalece zdokonalovány, že později umožňují takřka fantastické ovládání těla a ducha. Trénink zahrnuje deset stupňů, které žák musí dosáhnout jeden po druhém. Zatímco první stupně jsou dosaženy obvyklým, ale tvrdým cvičením, v devátém stupni se musí podrobit tzv. Kodexovému plynu a tím jsou žáci indoktrinováni Válečnickým kodexem.

Deset stupňů Upanišadu

Char'imchar

První stupeň Upanišadu znamená »Přes tělo ven«. V tomto stupni nabývá žák dokonalou kontrolu nad vegetativními funkcemi svého těla, zdokonaluje necitlivost vůči bolesti a zrychluje své reflexy.

Char'gonchar

Druhý stupeň Upanišadu znamená »Přes ducha ven«. V tomto stupni se učí žáci meditační techniky a nabývají dokonalou kontrolu přes své Já, stejně tak se podrobují i filosofickému zdokonalování. Po zvládnutí tohoto stupně disponují jakýmsi Charisma, které jim umožňuje, ovlivnit podle své vůle cizince bez psionických schopností.

Sh'ant

Třetí stupeň Upanišadu znamená »Boj«. V tomto stupni se žák naučí všechny formy sebeobrany beze zbraně a obdrží poté první vysvěcení, tak zvané Šan-vysvěcení, jakož i své první Šant-spojení. Žák dostane status Šan a již není Šad.

Hamoš

Čtvrtý stupeň Upanišadu znamená »Osvědčení«. V tomto stupni musí žák obstát při používání svých schopností v praxi.

Taloš

Pátý stupeň Upanišadu znamená »Meditace«. V tomto stupni se žák učí díky meditacím snášet zátěž, horko, mráz, hlad, žízeň nebo nedostatek kyslíku.

Dai

Šestý stupeň Upanišadu znamená »Věrnost«. V tomto stupni žák prokazuje svou loajalitu a nakonec složí věrnostní slib, jež stanoví pořadí: »on, Sotho; ty, spolubojovník; oni, přívrženci; já«.

Jadj

Sedmý stupeň Upanišadu znamená »Poslušnost«. V tomto stupni si žák podrobuje umění Sothů.

Charlašad

Osmý stupeň Upanišadu znamená »Přes sebe ven«. V tomto stupni se žák učí vzdorovat veškerým svodům a sexuálním chtíčům.

Dašid

V devátém stupni Upanišadu získá žák vědomosti o Permanentním konfliktu, zatímco během Dašid-vysvěcení vdechuje ve speciální místnosti, Dašid-komoře, Kodexový plyn.

Gom

Desátý a poslední stupeň Upanišadu znamená »Dokonalost«. Žák dostává status Věčného válečníka.

Komora Dašid

Dašid-komora - nebo také jednoduše nazývaná jen Dašid - vypadá v každém Upanišadu stejně. Je to pět krát pět metrů velká místnost se čtyři metry vysokými holými kovovými stěnami. Jediné zařízení představuje projektor, kterým je vytvářeno tlumící lehátko, sloužící pro ošetření. Klimašachta zásobuje komoru čerstvým vzduchem a Kodexovým plynem.

Šad

Žák, který nově nastupuje do Upanišadu, je nazýván Šad (mn. č. Šada).

Šan

Po Šan-vysvěcení a dokončení třetího stupně Upanišadu se z žáka stává Šan (mn. č. Šana).

Známí Šanaové

Paniš

Paniš (mn. č. Paniša) je učitel a mistr Upanišadu. Paniš ve zvláštních službách dostává titul Paniš Paniša, tedy Učitel učitelů.

Attar Paniš Paniša

Attar Paniš Paniša je pojmenování pro Oogh at Tarkana, prvního Věčného válečníka a zakladatele Permanentního konfliktu. V každé upanišadské škole existuje dva metry vysoká socha at Tarkana, která je uctívána jeho přívrženci.

Známí Paniš Panišaové

  • Graucum - Paniš Paniša z Mardakaanu

Známí Panišaové

  • Somodrag Yag Veda - Paniš Čomolungmy, přijímal Juliana Tifflora

Známé školy

  • Čomolungma
  • Admirál Kenos
  • Garwankel
  • Vysoká škola z Mardakaanu
  • MOJUG TORBED