Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Sothové
hledat

Sotho je jméno umělé, z genofondu Pterů vytvořené bytosti s velkou tělesnou a duševní mocí.

Sothové se zevnějškem podobají Věčným válečníkům, jsou však poněkud větší. Vyráběli je Singuvové, když bylo naplánováno připojení nové galaxie k Permanentnímu konfliktu. Takové pokusy proběhly v galaxii Sombrero (Gruelfin), v M 87 a v naší Mléčné dráze.

Sotho je vždy doprovázen jedním Singuvou (Podněcovatelem), který se navenek chová jako poradce, ale ve skutečnosti funguje v roli dohlížitele. Věční válečníci dvanácti galaxií mocenské oblasti ESTARTU jsou v případě nutnosti povinni bezpodmínečně následovat Sothovy příkazy a musí ho vybavit vším myslitelným vybavením. Tato pomoc je mezi Věčnými válečníky chápána jako velká pocta.

Známí Sothové