Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Věční válečníci
hledat

Až do roku 446 NGL nastrčení vládci mocenské oblasti ESTARTU, přičemž se jedná o celkem dvanáct Věčných válečníků jako i mnoho dalších bojovníků z galaxií v mocenské oblasti. Každý Věčný válečník přísluší k právě jedné galaxii ESTARTU. Nic nebrání aby se válečníci míchali do záležitostí jiných válečníků, pokud se ta možnost nabídne. Také válečníci rozkazují přes Jedenáctku a jiné členy družiny jiných válečníků, což neustále pečuje o konflikt. Mezi Věčnými válečníky tedy neexistuje jednota nebo kamarádství. Jediné, co je spojuje, je fanatická víra v Permanentní konflikt a hrozba Gorimů.

Každý věčný válečník pochází z národa Pterů. Ukazují svůj vzhled jen ve výjimečných případech a schovávají se za fantastickou výstrojí.

číslo jméno oblast působnosti vlajková loď
1. Ayanneh Absantha-Shad ANNATH Oshgo
2. Granjcar Absantha-Gom GOCCATH Shylb
3. Ijarkor Siom Som SOMBATH Srolg
4. Kalmer Erendyra MOROATH Whasp
5. Krovor Dhatabar ROKKOTH Storph
6. Mucor Palcaquar CURDATH Nolsh
7. Nastjor Syllagar NUOROTH Rough
8. Pelyfor Muun FORYNTH Biil
9. Shargk Urumbar SHEGKETH Griek
10. Shufu Shufu UFARATH Yspe
11. Traicy Mujadjh YCIARTH Entry
12. Yarun Trovenoor YADAUTH Phleg

Shufu je jediný ženský Věčný válečník. Každý Věčný válečník absolvuje deset kroků Upanišadského školení s bravurou a musí získat Kodex molekul. Rozkazuje mocné družině a mezi národy ESTARTU požívá téměř božské uctívání. Věčný válečník má relativní nesmrtelnost, je ale vždy po sto letech volán k ESTARTU. Když se ukáže jako "nevěrný linii" věčného konfliktu, je na Etustaru podroben vymívání mozku, načež opět naprosto přijme Permanentní konflikt. Vymívání mozku je spojeno s buněčnou sprchou, kterou musí na Etustaru dostat, aby byl nadále nesmrtelný. Oba nástroje kontroly hájí vládce mocenské oblasti Pterus z Animateru-Typ. Aby sám zůstal v anonymitě, poroučí Věčným válečníkům a staví je jako nastrčené figurky do popředí. Nového kondiciování si při přijímání buněčné sprchy Věční válečníci nejsou vědomi. Věří ve svou moc, dokud v roce 446 NGL neskončí jejich éra a nedozví se pravdu o sobě a Animateurech, kteří jsou jim vnuceni jako průvodci před začátkem roku 446 NGL.

Již krátce na to je legenda o jejich nepřemožitelnosti a nesmrtelnosti zničena smrtí Válečníka Pelyfora, který letěl s flotilou k Mléčné dráze. Začínaje "pochybovačem" Ijarkorem, mohou Síťochodci přesvědčit Věčné válečníky o jejich pravé roli. Kromě Ijarkora naleznou všichni Věční válečníci na Pelyforu smrt - většinou "čestně" vlastní rukou.