Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy > ESTARTU
hledat
Informace o postavě:
Přezdívka:sestra ID
Datum narození:před 18 miliony let
Místo narození:Segafrendo
Národ:superinteligence

Tento článek pojednává o superinteligenci. Další významy viz: ESTARTU (rozcestník).

ESTARTU je superinteligence, která vznikla dvakrát jako matka a sestra superinteligence TO.

První život superinteligence ESTARTU:

Superinteligence ESTARTU vznikla před přibližně 18 miliony let v galaxii Segafrendo ze spojení esence dvou prastarých národů, spórového oblaku Sorrmo a Koridecckého motýla. Jako vedlejší produkt vznikli při tomto procesu na mnohých světech tak zvaní Rostlinní otci, kteří mimo jiné sloužili jako kotva superinteligence (která by jinak byla odváta do hyperprostoru).

ESTARTU v následujících tisíciletích budovala svou mocenskou oblast. Při výstavbě své říše, Galaktické Koruny, se opírala o početný národ Thairodonů, a pravděpodobně z Cynů pocházejících Korunových válečníků.

Po kontaktu se superinteligencí THOREGON vyslaného Heliota se ESTARTU rozhodne, že vstoupí do Heliotem zastupované kosmické organizace. Avšak pro splnění tohoto záměru musí ESTARTU přibližně na jeden tisíc let opustit svou mocenskou oblast.

Přibližně 282 let od chvíle, kdy se ESTARTU stáhla do NOCI (thoregonského PULZU), vpadnou do Segafrenda první nepřátelská loďstva. Válečníci Koruny invazory během několika málo týdnů drtivě odrazily. Přibližně o 87 let později následuje další invaze. Ačkoli je i tento protivník poražen, zdá se, že obě cizí flotily byly vyslány jednou mocností. Následuje perioda míru dlouhá 449 let.

819 let po zmizení superinteligence následuje třetí invaze, která nakonec donutí ESTARTU k opuštění PULZU. Okamžitě poté, co se ESTARTU vynoří z NOCI, je napadena K'UHGAREM, konkurenční superinteligencí, a většina její mentální substance je odvanuta psionickým šokem. Pod útoky invazorů Mundänů jsou zničeni jak Korunoví válečníci, tak i Thaidoroni a později Rostlinní otci.

1000 let po porážce ESTARTU je díky zákroku SOL zachráněna odnož Rostlinného otce Arystese. Spolu s energetickým kokonem, poslaným z budoucnosti superinteligencí ID a synem Perryho Rhodana Deloriana vznikne v INSHARAMU zárodek entity, z níž se o 4 miliony let později vyvine superinteligence ID, sídlící na Poutníku.

Druhý život superinteligence ESTARTU:

ESTARTU, žijící roku 1300 NGL, se před několika miliony lety odštěpila ze Všebytosti ID, a vybudovala si svou mocenskou oblast, nazývanou Estartu, blízko DORIFERU.

Před 50 000 lety opustila ESTARTU po zachycení volání o pomoc standardní vesmír a vyrazila do vesmíru Tarkan. Tam chtěla přispět k transferu galaxie Hangay do Meekorahu (standardního vesmíru). Byla však přepadena a zdánlivě zničena protivníky projektu, Hexameronem, na 59. planetě soustavy Ushallu, Zerenghae.

To vše bylo však jen součástí plánů ESTARTU, který transferem čtvrté čtvrtiny Hangaye došel svého naplnění. Úlomky superinteligence byly rozmístěny v robotech Juatafu a národu Benguelů. Pod vlivem Vennoku a katalyzována přítomností Perryho Rhodana a Atlana se superinteligenci ESTARTU prakticky znovuzrodila.