Menu
INSHARAM
INSHARAM
© VPM kg.

INSHARAM je extrauniverzální bublina vložená do hyperprostoru, která slouží jako rodné místo pro superinteligence, mimo jiné také pro K'UHGAR a ID.

Struktura

Je se standardním universem (případně také s ostatními universy) spojena přes celkem patnáct dimenzionálních tunelů, které vedou na různá místa a do různých dob. V INSHARAMU žijí osamoceně bytosti, tak zvaní Evoesové.

SOL použila jen hypertunel z/do Segafrenda.

INSHARAM byl vytvořen pravděpodobně Kosmokratem Taurecem, aby ulehčil vyšším bytostem skok do hodnosti superinteligence. Základem mohla být přestavěná spórová loď. Tato domněnka pochází od Icho Tolota.

Historie

Před asi 21 miliony let pronikla existence K'uhgar (zvaná také Žlutý mistr) jedním dimenzionálním tunelem z galaxie Jonx do INSHARAMU. Zde do sebe vstřebala všechnu nahromaděnou psionickou energii. Vyvinula se do superinteligence K'UHGAR a zanechala přitom za sebou zkázu a ničení. Ze 100000 v INSHARAMU žijících Evoesů přežila jen třetina.

Asi o tři miliony let později - v době návštěvy SOL, kdy také vznikl ID - je INSHARAM, zdá se, opět zcela naplněn průhlednou kapalinou, tedy druhem zhuštěné psionické energie, podobné např. pararose, a INSHARAM je neznámými procesy nepřetržitě vrhán z hyperprostoru.

Při vzniku ID je kapalina entitou úplně vysáta a přeměněna v mentální hmotu. Přitom ID také do sebe přijme přirozené obyvatele INSHARAMU a ze Segafrenda přistěhovalé živoucí ostrovy.