Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Biologie > Pararosa
hledat

Jako pararosu označují Porleytové exkrementy Nokturnů. Kartaniňané ji nazývají jako Slzy N'jaly.

Složení

Pararosa se skládá z polohmotné psí-matérie, je bezbarvá a zářící.

Během zvýšení psí-konstanty roku 50027 př. Kr. do roku 447 NGL v oblasti vlivu kosmonukleotidu DORIFER vykazovala pararosa dočasné zvláštní vlastnosti a stala se psychogonem.

Díky uvolňování psí-energie získali vhodné osoby, Paratenzoři, dočasné psí-schopnosti. Současně došlo v rosných oblastech při spontánním vyhoření k psí-bouřím.

Vznik

Nokturnové z galaxie Fornax vydávají při látkové výměně hyperzáření. »Nestravitelné« ultrafrekvenční části jsou vylučovány jako pararosa a shromažďují se ve formě skleněně působících kapek podél oblastí, kde se pohybují Nokturnové, a kterým se také říká rosné oblasti.

Během dočasného zvýšení psí-konstanty se stala pararosa od určité koncentrace nestabilní a měla sklony ke spontánnímu vznícení, čímž byly vyvolány psí-bouře, které přiváděly inteligentní bytosti k šílenství.

Použití

Pararosa může být sklízena tažným parskem a uskladněna do nádrží, které jsou zajištěny paratronovými štíty nebo zvláště nadanými espery. Nepřetržitý kontakt s velkým množstvím pararosy může však vést k patologickému bujení buněk.

Při správné manipulaci propůjčuje již jediná kapka pararosy inteligentním bytostem na omezený čas paraschopnosti. Přitom je uvolněna psionická energie uložená v pararose a kapka pararosy se vyčerpá. Účinky jsou však u každého jedince různé. Na mnoho tvorů nemá vůbec žádný vliv. Osoby s latentními paranormálními vlohami mohou pararosu užívat cíleně.

Jako zvláště vhodné se prokázaly kartaninské ženy, zatímco mužští Kartaniňané byli většinou nezpůsobilí a v mnoha případech na ně pararosa neměla žádný účinek. Takto byla od roku 3587 Kartaniňany používána, s její pomocí získali sílu, díky které vybudovali novou hvězdnou říši.

V několika případech bylo pararosu také možné použít pro technické účely, kvůli její všeobecné nestabilitě se od toho ale většinou upouštělo. Výjimku tvoří paraflektor, který vyvinuli Notkus Kantor a Enza Mansoorová. V tomto agregátu bylo větší množství pararosy přivedeno ke kontrolovanému vznícení. Díky namířeným emisím uvolněné energie mohl být odkloněn proud psí-energie.

Historie

50027 př. Kr.

Roku 50027 př. Kr., několik let po příletu NARGA SANT v rámci Projektu Meekorah, zvýšil kosmonukleotid DORIFER psí-konstantu ve sféře svého vlivu.

Tím se stala Nokturny vyloučená pararosa nestabilní. Současně se stala psychogonem.

Kvůli spontánnímu vznícení pararosy v oblasti slunce Kyklop podlehl tamější čtyři miliony let starý nokturní úl psífrénii a stal se z něj Blázen z Fornaxu. Osobnost pět měsíců rozděleného nokturního úlu byla pětinásobně rozpolcena do alfy, bety, gamy, delty a epsilonu.

Nokturnové se pokusili zabránit psí-bouři způsobené spontánním vyhořením pararosy, a proto pararosu rovnoměrně rozdělili. Mimo to také použili metodu odstraňování odpadu pararosy mimogalaktickými návštěvníky.

Oogh at Tarkan se zavázal po přemístění NARGA SANT do M 33 Mudrci z Fornaxu, nejstaršímu Nokturnovi, že budou také oni odvážet pararosu.

3587

Při vesmírotřesení roku 3587 hrozí vznícení pararosy v rosné oblasti Fornaxu. Mudrc z Fornaxu navedl pararosu do M 33 ke slunci N'jala.

Kartaniňané, kteří se mezitím opět vydali do vesmíru, objeví Slzy N'jaly. Díky pararose se kartaninským esperům podaří vyhrát druhou válku proti Maakarům.

S pomocí mocné dálkové kosmické lodě podnikají expedici za původem pararosy do 2,5 milionu světelných let vzdálené malé galaxie Fornax. Tam uzavírají Kartaniňané smlouvu s Mudrcem z Fornaxu o odvážení pararosy.

429 NGL

Při hledání pozice EDENU II se Terranci soustředí na Nokturny ve Fornaxu. Perry Rhodan se také Mudrci z Fornaxu zaváže k odstraňování pararosy. V protislužbě mu měl Blázen z Fornaxu poskytnout údaje o poloze EDENU II. Kosmická hanza roku 429 NGL zakládá v soustavě Faalin Kancelář Fornax.

Po proniknutí Terranců do Fornaxu v roce 429 NGL došlo ke konfliktu mezi Kosmickou hanzou a Kartaniňany a k hádce o využívání pararosy.

GOI vybudoval paravojsko z Paratenzorů, kteří na základě svých latentních paranormálních vloh rozvíjeli své schopnosti s pomocí pararosy.

445 NGL

V Mléčné dráze je pararosa po aktivaci Gordického uzlu jen přísně přidělována. Důvodem tohoto Tyg Ianova opatření je stygická síť, která na deflagraci pararosy reaguje extrémně citlivě. Sotho by vydal nejraději úplný zákaz používání, nechtěl však riskovat žádný konflikt s Galaktikem. Rozhodující vliv má pararosový dozorce, který má určitou moc nad Tyg Ianovou gardou. Proti němu stojí různí pašeráci, jako Captain Ahab.

447 NGL

Pararosa byla dopravena Kartaniny v rámci projektu Lao-Sinh ve velkém množství do mocenské oblasti superinteligence ESTARTU. Po vyhoření zásob pararosy Tarkania 31. ledna 447 NGL materializuje první čtvrť galaxie Hangay z Tarkanu do Lokální skupiny.

Po materializaci první části Hangaye se psí konstanta začíná opět vracet do normálu. Poté ztratí pararosa veškeré psichogonní vlastnosti, které inteligentním tvorům propůjčují psí-schopnosti.