Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Kosmická hanza
hledat

Kosmickou hanzu založil Perry Rhodan z pověření superinteligence ID na principu staroteranských hanz, aby posílil obchod a mír v Mléčné dráze. Teprve později se ukázalo, že založení mělo ve skutečnosti připravit obyvatele Mléčné dráhy na invazi Seth-Apophis.

Se založením Kosmické hanzy byl zaveden Nový galaktický letopočet, přičemž rok 3588 odpovídal roku 1 NGL. V roce 61 NGL byla zavedena nová měna Galax, jejíž zavádění trvalo 28 let.

Politika

Kosmická hanza byla formálně založena jako obchodní organizace, která nevykonává žádnou politickou moc. Ve skutečnosti byla založena na obranu před Seth-Apophis, což bylo úkolem Hanzovních specialistů. Třicet tři zvolených Hanzovních mluvčí nemělo žádný politický úřad, ale byly představenstvem obchodní organizace.

Mnoho Hanzovních mluvčí mělo současně politický úřad (Julian Tifflor byl současně První Pozemšťan LSP, Pratt Montmanor předsedou fóra GAVÖK nebo Galbraith Deighton Galaktický ministr války.

V roce 426 NGL byly prakticky všichni mluvčí s výjimkou Atlana Pozemšťané nebo potomci Pozemšťanů. Zpočátku terransky ovládaná Kosmická hanza byla po skonání Seth-Apophis v roce 430 NGL integrována do Galaktika. Polovinu hanzovních mluvčí tvořili nepozemšťané.

Po roce 493 NGL během vlády Monose existovalo s Galbraithem Deightonem a pozdějšími osmi Pány Cest, za kterými se skrýval Monos, existovalo už jen devět Mluvčí hanzy.

V roce 1223 NGL zvolený První Pozemšťan Buddcio Grigor převedl Kosmickou hanzu do majetku LSP.

Další zkoumání kosmu

Když v roce 390 NGL ztroskotaní astronauti Kosmické hanzy založili Hanzovní kancelář Pec ve 22 milionů světelných let vzdálené galaxii NGC 1400 Noheyrasa (v domovské galaxii Arcoanů) a když se ve 40 milionů světelných let vzdálené mocenské oblasti ESTARTU ukázalo, že přívrženci Permanentního konfliktu unesli lodě speciální flotily TSUNAMI, nechal Homer G. Adams spustit program zkoumání jiných galaxií.

Rozšíření Kosmické hanzy v Lokální skupině ilustruje umístění Kosmického bazaru BERGEN, bývalé spórové lodi NOGEN-ZAND, ve Velkém Magellanově mračnu, 167000 světelných let od Terry, a bazaru ROSTOCK, bývalého HORDUN-FARBAN, poblíž 311625 světelných let od Země u Světa sta sluncí, jakož i založení Kanceláře Fornax ve 550000 světelných let vzdálené trpasličí galaxii Fornax v roce 429 NGL.

Období Vironautů mezi 429 NGL až 447 NGL byla časem nesystematického zkoumání oblasti o poloměru 50 milionů světelných let, ve které kosmonukleotid DORIFER zvýšil psionickou konstantu, a jejímž těžištěm byla mocenská oblast Estartu.

Mezi 495 a 1147 NGL byla Mléčná dráha pod vládou Monose odcloněna od zbytku vesmíru Chronopulzním valem.

Osud základen Coma, založených v letech 12021205 NGL při letu BÁZE k Velké prázdnotě, není známý.

Prostory Kosmické hanzy

HQ-Hanzy

Hlavní stan Kosmické hanzy se jmenoval HQ-Hanzy a nacházel se na Zemi, v bývalé oblasti Impérium-Alfa v centru Terranie. Vedle HQ-Hanzy se na Měsíci a na Olympu nacházely další centrální základny Hanzy.

OCELOVÝ DVŮR

Na Měsíci v OCELOVÉM DVOŘE uvnitř NATHANA zasedali Mluvčí Hanzy. Při patu leželo poslední rozhodnutí na NATHANOVI.

Hanzovní kanceláře

Kosmická hanza měla v roce 424 NGL přes 2000 obchodních kanceláří, takzvaných Hanzovních kanceláří. Kanceláře sloužili jednak jako obchodní základny a sklady na zboží, na druhou stranu plnily vojenské úlohy, aniž by si toho jejich posádky byly bezprostředně vědomy. Kanceláře sloužili k pozorování příslušných kosmických sektorů, zejména ve vztahu k aktivitám superinteligence Seth-Apophis nebo jejich agentů.

Známé Hanzovní kanceláře

Kosmické bazary

Šest ze sedmi bývalých spórových lodí Mocných patřili až do jejich zničení k důležitým základnám Hanzy.

Flotila Hanzy

Obchodní loďstvo bylo tvořeno převážně bývalými klínovitými loděmi Orbiterů, které pod vedením Rytíře Hlubiny Jena Salika a Varia-500 do roku 15 NGL přestavěly v lehce ozbrojené obchodní lodě.

Hlavním typem byly Koggy, lehké holky a karracky. V roce 425 NGL měla Hanza k dispozici 8000 koggů, 9000 lehkých holků, 20000 těžkých holků a 40000 karacků.

Zbytek ze 100000 hanzovních lodí tvořily kulovité lodě, které vyřadila LSP nebo GAVÖK. Kosmická hanza mohla kromě toho disponovat i BÁZÍ.

Hanzovní karavany

Hanzovní karavany prováděly intergalaktické obchodní mise. Karavanu tvořily obchodní lodě, které transportovali zboží všeho druhu. Dalším úkolem hanzovních karavan bylo budování nových obchodních styků.

V roce 425 NGL se vypravil svaz 380 lodí ze Sluneční soustavy do obchodní kanceláře Tolpex ve Velkém Magellanově mračnu. Téměř 50% flotily tvořily karracky. Zbytek tvořily lehké a těžké holky. Kromě nich letělo ještě šest koggů. Vlajkovou lodí byl KOLLORED.

Historie

1 NGL

Kosmická hanza byla založena Perry Rhodanem v roce 1 NGL

430 NGL

Původně terranská Kosmická hanza byla v roce 430 NGL integrována do Galaktika. Polovinu hanzovních mluvčí tvořili neterranci.

495 až 1147 NGL

Za Monosovy vlády byla Hanza v Mléčné dráze odříznuta od zbytku vesmíru.

1223 NGL

V roce 1223 NGL zvolený První Pozemšťan Buddcio Grigor propagoval politiku síly a vyhranění proti jiným národům Mléčné dráhy. Převedl Kosmickou hanzu do vlastnictví LSP. HQ-Hanzy se stalo novým sídlem LSP.

Kosmická hanza jako samostatná organizace tak byla fakticky zrušena.