1 NGL

3588 = 1 NGL

březen

Carfeš přiměje Rhodana k odletu na EDEN II. Tam potká Tako Kakutu a další oduševnělé mutanty a je od ID informován o konfrontaci se Seth-Apophis a je mu naznačeno, aby založil Kosmickou Hanzu. Společně s Carfešem je přesunut na Terru. Tam prohlásí rok 1 Kosmické hanzy a současně tak Nový Galaktický Letopočet (NGL) (PR 1000)


Jen Salik a Anson Argyris začnou s adaptacemi orbiterských klínovitých lodí pro potřebu Kosmické hanzy (PR 1007)

Rhodan předá konstrukční údaje Antitemporálního slapového pole (ASP) siganským vědcům pro účely miniaturizace přístroje (PR 1011)

Payne Hamiller si všimne symptomů odumírání paraverbálních uzlů; začne stavět takzvanou Hamillerovu trubici (PR 1033)

Thunderbolt dokončí PALADINA V (T 239)

Na cestě na Terru přistane Thunderbolt na Limunu. Mirus Tyn a Amos Rigeler jsou zabiti sondou Seth-Apophis (T 239)

Při evakuaci Limunesanů jsou zabiti Cool Aracan a Drof Retekin (T 239)

První objevení terranské rodiny Westphalů (PR 2024)

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!