Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kultura a náboženství > Permanentní konflikt
hledat

Permanentní konflikt je zperverzovaná verze Třetí cesty.

Filozofie

Vychází z toho, že Třetí cesta je stav dynamického napětí mezi první cestou (řád) a druhou cestou (chaos). Toto napětí se ale dá rozvázat jen tím, že bude odneseno ve formě boje a války. Permanentní konflikt údajně na základě morfogenetického pole, ve kterém je všechno uloženo, zaručuje přirozenou cirkulaci života a smrti. Z cirkulace se tak stane vzhůru čnějící spirála.

Teorii Permanentního konfliktu se prokazuje úcta ustavičným bojem, který je jediným prostředkem pro další vývoj živých tvorů nebo národů. Tímto se vyjadřuje životní styl Věčných válečníků, jejich válečnický kodex a teorie Upanišadu.

Historie

Na pobídku Singuvy Aruse byly v 51. století před Kristem ve 12 galaxiích mocenské oblasti ESTARTU založeny školy k šíření filozofie Třetí cesty. Brzy se ale poznalo, že se tímto způsobem může vyvinout boží kult. Thok před tímto nebezpečím varoval, byla ale Arusem odstraněn.

V osobě příštího mistra učitele Oogh at Tarkana, který kolem 50027 před Kristem s NARGA SANT přiletěl z Tarkanu, získali Singuvé charismatického představitele svých idejí. Později ho ale Singuvé vyhnali, protože získal příliš mnoho vlivu. Singuvé potom jako samojediní správci dědictví ESTARTU mohli svrhnout všechnu moc na sebe. Působili ale v tajnosti a jako zástupce si pomocí kondiciování kodexovým plynem vytvořili první Věčné válečníky.

Věční válečníci působili jako vládci nad 12 galaxiemi, přičemž je nutili k přijetí teorie Permanentního konfliktu, aby si tak jejich národy mohli udržet pod kontrolou. Věční válečníci mohli rozhodovat o tom, který národ se osvědčil v boji a mohl se dále vyvíjet. Národy přitom neměly žádnou možnost volby, boj jim byl vnucen. Kdo se chtěl bránit, byl zničen. Kdo se ale osvědčil, byl přijat do družiny Válečníků. Pomocí klonovaných Sothů byla teorie Permanentního konfliktu rozšiřována do jiných galaxií, například do Mléčné dráhy, kde byly rovněž založeny Upanišady.

Současně byly tvořeny zázraky ESTARTU. Sloužily jako mystifikace Věčných válečníků a současně vytvářely tišinaté zóny, které měli zadržet Gorimy. Gorimové (Síťochodci) pracovali proti rozšiřování teorie Permanentního konfliktu a pro údržbu Morálního kódu. Byli tedy přirozenými nepřáteli Věčných válečníků a ty proti nim nemilosrdně bojovali.

Po opětovném procitnutí Oogh at Tarkana a jeho odvolání teorie Permanentního konfliktu v roce 447 NGL kult skončil.