Menu

Psychody byly vyrobeny Prazwottery, byla to umělecká díla nabitá psionickou energií.

Výroba

Prazwotterové byli schopni s pomocí svých paradarů zřetězovat různé molekuly. Mohli tak spojovat elementy, u kterých to bylo normálním způsobem vyloučeno. Tímto způsobem vyrobili tyrkysový materiál, který použili ke stvoření psychod. Prawzotterové vytvářely psychody výhradně silou svého ducha.

Umělecká díla mají nejrůznější formy, ale všechny vyzařují psionickou energii, která se označuje jako parusské záření. Inteligentní živé tvory záření mentálně ovlivňovalo, živí tvorové se mohli ocitnout zcela v neodolatelné moci psychod. Jsou potom náchylní pro každý typ ovlivňování a vykonají každý rozkaz, který se jim dá.

Známé psychody

  • Ladonnijská psychoda (vypadala jako humanoidní postava pokrytá rostlinami)
  • Nymfa a pravda
  • Tančící panna
  • Královská psychoda (také zvaná jako oko krále)

Královská psychoda

Parusská síla je mnohem mocnější než u ostatních psychod. V této modré vejčité psychodě žije Tezohr. Královská psychoda nemá žádné pevné stanoviště, ale přesunuje se po Provconově pěsti sem a tam, nikdy nezůstane dlouho na jednom místě. Tímto způsobem mohl Tezohr ze své existenční roviny pozorovat, co se v jeho říši děje.

Historie

Výroba psychod byla zakázána (mnoho jich také bylo zničeno), když se objasnilo, že tato umělecká díla negativně působí na živé tvory. U Vincranů docházelo například k těžkým duševním poruchám. Po vzejití Prazwotterů do paraplazmatické svéry a degeneraci nedokázali zbylí Zwotterové stvořit žádno psychodu.

Zbývající psychody vedli ke zrození Boyta Margora a vzniku jeho paradarů. Margovy síly zesilovaly díky tomu, že shromáždil poslední psychody. Byl schopen psychody naprogramovat a dávat rozkazy jiným živým tvorům. V roce 3587 se Margorovo vědomí spojí s psionickou energií psychod a vzejde do paraplazmatické sféry Prazwotterů. Tím vznikne Margorova peřej.

Tengri Lethos se ocitne v moci Ladoniijské psychody. Ta nebyla zmanipulovaná jen Boytem Margorem, ale i Seth-Apophis. Strážce světla je tak přimět k tomu, aby opustil Einsteinův vesmír. Lethosovi se s pomocí Zepharů z Toorgusu podaří odprostit od vlivu psychody. Když se ale se Zaphary pokusí použít psychody jako katalyzátor pro dosažení vyšší formy existence, aktivuje se manipulace Seth-Apophise. V průběhu následujících událostí se dostane do Dómu Kesdšan.

Jen Salik objeví po zániku Margorovy přeřeje, že Zwotterové zdánlivě vytvořily nové psychody. Na Zwottertrachtu je objevena cesta, kterou tyto artefakty lemují. Psychody jsou navzájem parussky sesíťovány. Tato cesta má sloužit jako past pro Igsoriana z Veyltu. Místo něho uvězní Trodarovy nosiče a tímto způsobem je zneškodní.