Quertamagin

z Databáze Multiversa

Quertamaginové jsou starým a vlivným Khasurnem Arkonidanů z posádky první lodi, která přistála na Arkonu.

Khasurn byl založen Regirem da Quertamagin. V průběhu tisíciletí vzešlo z rodu v různých fázích dějin také několik Imperátorů Velkého impéria.

Hlavní představitel Quertamaginů, který nasí jméno zakladatele Regira jako čestný titul, je zpravidla také jako Khasurn Laktrote pověřencem pro všechny záležitosti rodu a šlechticů.

Jako snad každý Khasurn si i Quertamaginové střeží různá tajemství. Tak jsou tedy jen Laktrote - a pravděpodobně jím zvolenému nástupci - známy souřadnice planety Ark'Alor, kde našli nový domov Con-Trehové, zachránění vůdcem Khasurnu Regirem da Quertamagin, admirálem a přítelem Gonozala III..

Známí členové Khasurnu