Khasurn Laktrote

Khasurn Laktrote, ze satronu výraz pro Mistra kalichu, je v rámci arkonidské společnosti zplnomocněnec pro veškeré otázky šlechty.

Má rozhodující vliv při předávání titulů a disponuje tedy nepodcenitelným vlivem na Arkonu I a v celém Velkém impériu. Současně je Khasurn Laktrote mluvčím v Tai Than zastoupené šlechty.

Po dlouhá tisíciletí byl tento důležitý úřad svěřen nejvyššímu představiteli Khasurnu Quertamagin.

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!