Khasurn Laktrote

Khasurn Laktrote, ze satronu výraz pro Mistra kalichu, je v rámci arkonidské společnosti zplnomocněnec pro veškeré otázky šlechty.

Má rozhodující vliv při předávání titulů a disponuje tedy nepodcenitelným vlivem na Arkonu I a v celém Velkém impériu. Současně je Khasurn Laktrote mluvčím v Tai Than zastoupené šlechty.

Po dlouhá tisíciletí byl tento důležitý úřad svěřen nejvyššímu představiteli Khasurnu Quertamagin.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál