Khasurn

Slovo Khasurn (arkonsky: kalich) má dva významy:

  • Dům (v architektonickém smyslu)
  • Dům (ve smyslu rodiny, příbuzenstva nebo rodu)

Původ slova pochází z arkonidské rostliny na Arkonu I. Zpočátku byl Khasurn výrazem pro arkonidský obří lotos a mnoho s ním příbuzných dřevin. Z jejich formy jsou odvozené kalichové domy Arkonidanů. Své až 1000 metrů vysoké domy podle nich pojmenovali Khasurny.

V krčku a podpovrchových zařízeních Khasurnu jsou umístěna zásobovací zařízení. V trychtýři se nacházejí obytné prostory a na vnitřní straně terasovitě umístěné umělé zahrady.

Arkonidské šlechtické rodiny používají Khasurny jako sídla rodů. Khasurn Zoltral znamenal proto Dům Zoltralů nebo také rod Zoltral. Podle toho znamená například Thora da Zoltral: Thora ze Zoltralu nebo Thora z domu Zoltralů. Celkem existuje asi 5000 důležitých "Kalichů".

Pojem Khasurn je také všeobecně používán pro šlechtu. Ta se rozděluje na tři úrovně:

  • Vysoká šlechta - Vrchní kalich (arkonsky: Thi-Khasurn)
  • Střední šlechta - Veliký kalich (arkonsky: Tai-Khasurn)
  • Nízká šlechta - Spodní kalich (arkonsky: Kator-Khasurn)
Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!