KAYMUURTES

KAYMUURTES jsou tradiční gladiátorské souboje, které se konají ve Velkém impériu Arkonidanů. Účastník KAYMUURTES získává v arkonidském národu status hrdiny.

Všeobecně

Pod pojmem KAYMUURTES se skrývají tři různé přebory, ve kterých se liší jak ukončení souboje, tak i okruh účastníků:

  • Otevřené KAYMUURTES: tyto zápasy jsou přístupné pro všechny Arkonidany.
  • Uzavřené KAYMUURTES: těchto zápasů se smějí účastnit jen členové šlechtických rodů, vysocí důstojníci a jiní hodnostáři z vrchních vrstev Impéria.
  • Amnestijní KAYMUURTES: jak již název vypovídá, účastní se těchto soubojů jen těžcí zločinci, kteří věří v udělení amnestie. Zápasy Amnestijní KAYMUURTES jsou v protikladu s ostatními přebory bojovány až do smrti. Tímto způsobem je vylučovacím postupem vybrán celkový vítěz, který nakonec v Křišťálovém paláci dostane od Imperátora osobně amnestii. Je pak osvobozen od trestního stíhání a stává se nedotknutelným.

Zápasy se konají každé tři roky v soustavě Dubnayor. Otevřené a Uzavřené KAYMUURTES se konají na Venco-Nar, páté planetě soustavy, Amnestijní KAYMUURTES se pořádají na čtvrté planetě Hirc.

Historie

Po vraždě svého otce Orbanascholem III. v roce 8040 před Kristem (10‘483 da Ark) je Atlan nucen žít v exilu. Společně s Fartuloonem a dalšími věrnými zahájí od roku 8024 před Kristem boj proti uzurpátorovi. Fatuloon přijde nakonec s nápadem, že by se Atlan měl zúčastnit pod jiným jménem amnestijního KAYMUURTES, čímž by si Krystalický princ vysloužil ve Velkém impériu absolutní imunitu.

Pokud je známo, konají se KAYMUURTES ještě i ve 14. století NGL za vlády Bostiche I.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!