Menu
Informace o postavě:
Přezdívka:břichorozřezávač
Další jména:Ottac, Caluran; Colemayn; Catto da Calur
Datum narození:?
Místo narození:?
Úmrtí:?
Výška:1.65 metru
Národ:Calurano-Arkonidan
Popis:korpulentní; bezvlasá hlava, černý plnovous, žluté oči
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Atlan:AT 88: V Pavoučí pustině
Naposledy v sérii Atlan:AT 299: Orbanascholův konec
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Atlan
graf výskytu postavy v seriálu

Fartuloon působil jako »břichorozřezávač« a poradce otce Atlana, imperátora Gonozala VII. Pocházel z tajemstvím opředeného národa Caluranů. Jeden z jeho rodičů byl Calur, druhý Arkonidan.

Fartuloon působí jako normální padesátník, je 1.65 metru vysoký a velice korpulentní, disponuje ale velikou tělesnou silou. Jeho hlava je bezvlasá, ve tváři se skví černý, nakadeřený plnovous. Jeho žluté oči jsou obklopeny tlustými tukovými záhyby. Caluranům jsou přístupné všechny požitky života. K jeho oděvu patří neustále zlaté brnění, které musí být velice staré. Od svého meče, který se jmenuje Skarg, se Fartuloon nikdy nevzdaluje.

Životopis

Po vraždě imperátora Orbanaschola III. se mu podařilo uniknout s nezletilým krystalickým princem Atlanem. Disponoval mnoha spojenci z politiky a armády a kontroloval několik základnových světů v oblasti Velkého impéria.

Vychoval Atlana, postaral se o aktivaci jeho extrasmyslu a bojoval po jeho boku proti tyranskému režimu Orbanaschola III. Po vítězství nad uzurpátorem a intronizací Atlanova strýčka jako Gonozala VII. (in memoriam po zavražděném imperátorovi) zmizel Fartuloon z Atlanova okolí – ne ale bez prohlášení, že se společně ještě uvidí.

V roce 2098 terrranského letopočtu zveřejnil společně s Atlanem pod pseudonymem pojednání o historii Velkého impéria. V tuto dobu, Atlan panoval jako Gonozal VIII. nad impériem, musel tedy znovu navázat kontakt se svým chráněncem.

V roce 2840 se znovu objevil. Tentokrát v masce Ottaca, Calurana. Zdá se, že toto jméno mělo pro Fartuloona zvláštní význam. Při pobytu v Modré soustavě Akonanů v 9. tisíciletí před Kristem si dal krátkodobě jméno Ottakh.

Další dokumentované objevení je v roce 231 NGL jako hvězdný tramp Colemayn v galaxii Alkordoom a Manam-Turu, kde na rozkaz kosmokratů znovu stál Atlanovi po boku.

Od roku 1233 NGL se v blízkosti Jasmyne da Ariga objevuje muž jménem Catto da Calur, ve kterém Atlan později pozná svého starého učitele a poradce – a ten tuto funkci nyní plní u Atlanovi dcerky. Po návratu Atlana z nové odysey se SOL roku 1325 NGL dochází k novému setkání obou starých přátel. O dalším setkání není nic známo.

Čas mezi zásahy do Atlanova života – a kdo ví do čího jiného ještě – trávil v časovém úkrytu. Jeho důležitými pomocnými prostředky byly takzvané krystaly OMIRGOS, které mu dovolovali alespoň částečné psionické ovlivňování. S jejich pomocí mohl blokovat vzpomínky živých tvorů.

Dohady naznačují, že Fartuloon by mohl být identický s legendárním arkonidským admirálem Farthu z Lloonetu, který jako Gwalon I. založil Velké impérium. Stejně tak pravděpodobné je, že se jednalo o calurské předky/příbuzné Fartuloona. Přesnější vysvětlení k tomu může ale poskytnout jen on sám.

Že je Fartuloon starší než se domníval, respektive že se za ním skrývá ještě nějaké zcela jiné tajemství, dokládá v roce 220 NGL dialog mezi ANTI-ID a jeho služebníkem Anti-Homunkem. Podle superinteligence se lze domnívat, že se Calurierové účastnili vzniku ANTI-ID.

S ohledem na stáří a na arkonidský původ jednoho z rodičů (zda otec nebo matka bylo i Fartuloonovi neznámé) lze vyvodit zajímavé dohady o ranném kontaktu mezi Arkonidany a Caluriery, které se eventuálně táhnou až do časů Arbaraithu.