Gwalon I.

Informace o postavě:
Národ:Arkonidané
Popis:vysoký, černé vousy, černé vlasy, žluté oči
Tituly:První imperátor Arkonu

Gwalon I. byl první Imperátor Velkého impéria Arkonidanů

Obrovskému muži rostly pro Arkonidana neobyčejně rychle vousy, přitom vždy chodil hladce oholen (ale vždy s černým nádechem ve tvářích). Kromě toho jeho oči měly žlutavé zbarvení narozdíl od červeného běžného pro Arkonidany. Také vlasy měl černé namísto arkonských bílých. Jestli v jeho případě převládli akonské geny (žluté oči by tomu odpovídaly) nebo existuje nějaké jiné vysvětlení není známé. V každém případě byl genový potenciál Arbaraithu širší než to bylo v pozdějších dobách arkonské říše (na což ukazuje také Con-Treh).

Životopis

Původně byl jako Farthu z Lloonetu říšským admirálem. Této hodnosti dosáhl pravděpodobně již během Velké osvobozenecké války a byl tak vrchním velitelem vítězných arkonidských ozbrojených sil.

Když se Arkonidané ve svém novém sídle, převážně na planetě Arkon III ve hvězdokupě Urdnir, utápěly v krvavém boji o moc mezi rodinami Akonda a Sulithur, začal Farthu jednat. Během vojenského převratu na sebe strhl moc a v budoucnu vedl směr arkonské expanze.

V roce 18.334 před Kristem (1774 da Ark) se nechal korunovat na Imperátora Gwalona I. a založil tak Velké impérium Arkonidanů. Začal masivně zbrojit a od roku 18.327 před Kristem vedl Centrální válku proti Akonu. Gwalon I. vládl až do roku 18.294 před Kristem. Již během jeho vlády, ale zvláště pak pod jeho nástupci, se začalo se zastíráním arkonidského skutečného původu - zpočátku nový letopočet, pak původ z Akonanů - všechno, co nějak zmenšovalo jedinečnost Arkonidanů, bylo z vědomí národa a dějin vymazáváno. Gwalon I. také založil (ať už chtěl nebo ne) tradici tvrdosti impéria. Vojenský převrat, pomocí kterého byla získána moc, určovalo vojenskou podobu první fáze arkonské expanze. Všechno, co se Impériu protivilo nebo se jevilo jako potenciálně nebezpečné, bylo s nekompromisní tvrdostí zničeno.

Pozdější pověsti naznačují, že za Gwalonem I., respektive Farthu z Lloonetu se skrýval tajuplný Caluran Fartuloon. Konečné potvrzení této spekulace - které by ostatně mohl poskytnout jedině Fartuloon - ale neexistuje. Existuje také pozdější důkaz na spojení mezi Arbaraithem a Calurany. Takže je možné, že se nějaký calurský předek/příbuzný Fartuloona přidal do Velké osvobozenecké války na straně Arkonidanů.

Aktuální data:
27.7.2021
1566 před NGL
32. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459422.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!