Centrální válka

Jako Centrální válka se označuje velká finální válka mezi Arkonidany a Akonany, která nastala jen několik málo let po Velké osvobozenecké válce. Akonané toto poslední střetnutí, které představuje definitivní zlom mezi jimy a jejich koloniemi, označují jako Koloniální válka.

Příčiny

Přičiny jsou dvojí. Na jedné straně chtěli Arkonidané, Volní, definitivní odtržení se od akonských tradic a vymanění se z moci silných konkurentů, kteří s nimi soupeřili o moc v Pustém ostrově. Na druhé straně chtěli Akonané integrovat zpět do své říše odpadlíky a současně také vyřadit své rivaly o konečné rozdělení moc v galaxii.

Počátek

Jako počátek války udávají nejnovější dějinné poznatky rok 18.327 před Kristem, sotva 29 terranských let po skončení Osvobozenecké války. Tomu předcházelo masivní zbrojení na obou stranách. Jestli Arkonidané pod Gwalonem I. provedli preventivní úder, není známo, ale nedá se to vyloučit.

Konec

Válka byla tvrdá a krátká, skončila roku 18.316 před Kristem totálním vítězstvím Arkonidanů.

Důsledky

Arkonidané

V důsledku války prožilo Velké impérium intenzivní fázi expanze. Přitom byly pod vedením vojáků (Arkonská monarchie byla zdůvodněna vojenským převratem) vytvářeny nekompromisně tradice při prosazování imperiálních cílů. Také se v následujících letech (podporováno Gwalonovými následovníky) začal zastírat a popírat dějiny Arkonu a akonský původ. Byl také založen letopočet da Ark, aby se ještě více omezil vliv koloniálního původu.

Akonané

U Akonanů vedla jejich totální porážka ke kompletnímu ústupu z galaktického jeviště. Zřekli se své transmitery propojené říše a stáhli se do rodné soustavy chráněné modrým ochranným štítem. Dá se předpokládat, že štít existoval už od dob války, protože jinak by se Arkonidané určitě nezalekli ani zničení Drorahu. Na mnoho projektů a operací se zapomělo nebo se přestalo aktivně provozovat. Například projekt Loghon (stvoření povolné otrocké rasy) nebo projekt Akon-Akon, který odstartoval krátce po Velké osvobozenecké válce a po Centrální válce už neměl žádný smysl.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!