Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Poloha soustavy:hvězdokupa M13, 34000.238 Ly od Země
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:27, nyní 26
Spektrální typ:světle žlutá hvězda, typ A8V
Známé planety v soustavě:
viz tabulka

Soustava Arkon je domovem Arkonidanů, nachází se téměř v přesném středu kulovité hvězdokupy M 13, kterou Arkonidané nazývají Thantur-Lok.

Vzdálenost ke Sluneční soustavě činí 34000.238 světelných let, ke galaktickému centru 35492 světelných let. Arkon patří k deset světelných let velkému centrálnímu sektoru Velkého impéria a jeho nástupnických útvarů.

Centrální hvězda je velké horké slunce typu A8V s průměrem 1.25 milionů kilometrů a povrchovou teplotou 8200 Kelvinů. Soustavě měla původně 27 planet a 159 měsíců, v roce 2329 byl zničen Arkon III Bluesany.

Zvláštnost soustavy představuje Tiga Ranton, tři synchronně obíhající světy, které se nacházejí na dráze třetí planety a kolem slunce krouží ve formaci rovnostranného trojúhelníku. Planety jsou nazvané jako slunce Arkon a očíslované, takže dostali jména Arkon I, Arkon II a Arkon III. Slunci nejbližší a jako Zhym'ranton (Planeta ohně) pojmenovaná planeta se z tohoto důvodu nazývá Arkon A.

Ve vzdálenosti 17 až 18 světelných hodin od slunce se nachází takzvaný vnější prstenec pevností. Tvoří ho 5000 platforem, které jsou umístěny v dutých asteroidech nebo dokonce v kometách a jsou veliké až 30 km. Dodatečně je celá soustava Arkon ve 14. století NGL chráněna Krystalickým štítem, neproniknutelnou sférou o poloměru 21 světelných hodin.

Seznam planet v soustavě

no. jméno průměr gravitace měsíce vzdálenost od slunce
I Zhym'ranton (Arkon A) 5068 km 0,32 g ? 305 mil. km
II Arkon I (Krystalický svět) 12.980 km 1,05 g 620 mil. km
IV Arkon II (Obchodní svět) o něco větší než Mars 0,7 g 620 mil. km
III Arkon III (Svět války) 13.250 km 1,3 g 620 mil. km
V Naat, vnitřní obranný prstenec 127.000 km 2,8 g 26 (Naator) 845 mil. km
VI Iprasa, vnitřní obranný prstenec 15.696 km 0,9 g 3 (Hamar, Deldon, Kyndhon) 930 mil. km
VII Tynoon, vnitřní obranný prstenec 38.400 km 1,64 g 8 1.05 mld. km
VIII Tacha, vnitřní obranný prstenec 37.900 km 1,4 g 7 1.3 mld. km
IX Voner 183.000 km 4,2 g 31 (č. 15 Tix) 1.73 mld. km
X Chaa 81.100 km 2,1 g 12 2.425 mld. km
XI Bhedan 102.500 km 2,3 g (25) 24 (č. 17 Gattarom zničen 10.502 da Ark) 3.3 mld. km
XII Mashav 81.999 km 1,93 g 6, základna flotily 3.99 mld. km
XIII Uklag 76.859 km 2,41 g 4, základna flotily 4.47 mld. km
XIV Ippo'zhip 84.099 km 2,64 g 10, základna flotily, 2 prstence 5.1 mld. km
XV Drutogell 84.612 km 2,66 g 7, základna flotily 5.96 mld. km
XVI Neddo 74.496 km 2,93 g 6, základna flotily 6.59 mld. km
XVII Flaon 85.777 km 3,37 g 7, základna flotily 7.15 mld. km
XVIII Zhusha 82.518 km 2,59 g 8, základna flotily 8.02 mld. km
XIX Tueh 4.298 km 0,4 g - 8.89 mld. km
XX Subtor 7.745 km 0,75 g - 10.584 mld. km
XXI Urengoll 5.539 km 0,3 g - 10.9 mld. km
XXII Edduha 5.369 km 0,2 g - 11.34 mld. km
XXIII Ukrohag 5.445 km 0,3 g - 12.17 mld. km
XXIV Jefnuzhoo 6.784 km 0,43 g - 13.09 mld. km
XXV Chik 3.504 km 0,28 g - 14.57 mld. km
XXVI Moggrid 4.922 km 0,42 g - 15.33 mld. km
XXVII Mutral 7.546 km 0,7 g - 16.956 mld. km