Bhedan

Astronomická data:
Průměr:102‘500 km
Pořadí od hvězdy:11
Počet měsíců:24 (původně 25)
Gravitace:2.3 g
Doba rotace:115 hodin
Soustava:Arkon
Obyvatelé planety:
Arkonidané
Měsíce planety:
Gattarom
Bhedan
Bhedan
© VPM kg.

Bhedan je 11. planeta soustavy Arkonu. Krouží kolem slunce Arkon ve vzdálenosti 3300 miliónů kilometrů.

Průměr planety Arkon XI činí 102‘500 kilometrů.

24 měsíců planety poskytuje přístřeší opěrným bodům flotily, skladům a robotickým zařízením, která zasahují hluboko pod povrch měsíce.

Historie

Původně měl Bhedan 25 měsíců. Gattarom, dřívější 17. měsíc, byl během Nopoleterského povstání roku 10.502 da Ark po přistání povstalců na rozkaz Imperátora Gonozala VII. zničen arkonskou bombou. Bhedan měl být v listopadu 1345 NGL přeměněn na kabinet chaotenderu VULTAPHER. Terrancům se tomu podaří zabránit jen díky použití Carapolova strukturálního hořáku.

Aktuální data:
23.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459480.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!