Birachy-Chan

Astronomická data:
Soustava:Tyk - Ambazor (čtvrtá planeta)
Vzdálenost od Země:22 336 LY
Čtvrtá z deseti planet slunce Tyk – Ambazor, vzdáleného 22 336 LY od Země. Střední teplota na povrchu činí 27,36°C, den trvá 27,18 hodiny. Birachy - Chan má sedm kontinentù. Planeta byla po roce 2800 objevena a osídlena lidmi z Tarejského bratrstva. V roce 2841 žilo na planetě asi 760 milionů obyvatel. Z toho 1,5 milionu sídlilo v hlavním městě Puyku. Kolonisté udržují své mongolské tradice. Admohánem z Birachy - Chan je až do roku 2841 Nuru – Chure. Existuje i planetární regionální sněm, ten je ale bezmocný. Na planetě je centrála Cardmanoše. Troymští nomádové se považují za prehistorický národ Birachy - Chan a bojují na základě toho proti dobyvatelům. Kolonisté nomády pronásledují.
Aktuální data:
21.10.2021
1566 před NGL
32. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459508.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!