Upoc da Gonozal

Informace o postavě:
Titul:Gonozal VII.
Datum narození:?
Místo narození:Arkon I.
Úmrtí:?
Národ:Arkonidané

Upoc da Gonozal vládl pod jménem Gonozal VII. po konci vlády Orbanaschola III. jako 209. imperátor Velkého impéria Arkonidanů. Panoval v letech 80207997 před Kristem (10.500 až 10.519 da Ark).

Upoc byl synem imperátora Gonozala VI. a jeho druhé ženy Moryty da Zoltral. Toto manželství bylo 10.433 da Ark kvůli dvorním intrikám prohlášeno za zrušené. Jeho matka poté spáchala sebevraždu.

Během vlády svého nevlastního bratra Veloze (Orbanaschol III.) žil v ústraní na Dalircu, kde se věnoval výhradně kompozici klasických hudebních skladeb. Upoc platil za nejlepšího hudebního skladatele a hudebníka své doby, současně platil ale také za mluvku a extrentika. Zkomponoval kromě jiného Velkou Arkonskou fugu, Cantus HVĚZDNÁ HYMNA, symfonii Hvězdá mlhovina se slavným celestovým sólem pro pozitroniku a věčnou harfu.

Byl považován za inteligentního, měl ale kvůli sebevraždě své matky opovržení pro politiku.

Proto se Upoc zpočátku zdráhal připojit se k odporu proti Orbanascholovi III. a později nastoupit na trůn. Místo toho se chtěl raději dále věnovat umění. Důstojnická činnost Kule Tartse, pozdějšího vojenského mentora jeho synovce Atlana, ho ale přesvědčila převzít odpovědnost. Že se mladý Atlan trůnu zřekl, přispělo k tomu, že byla zajištěna jednota mezi různými hnutími odporu proti Orbanascholovi III., a tak arkonidské impérium konečně získalo dlouho hledanou stabilitu.

Atlan byl (znovu) prohlášen za Krystalického prince a dědice imperátora.

Volbou imperátorského jména podle svého předchůdce Mascudara da Gonozala chtěl vzdát čest svému zavražděnému nevlastnímu bratrovi. Budoucím historikům to ztížilo práci, protože v oficiálním seznamu imperátorů se jméno Gonozal VII. vyskytuje dvakrát.

Také jako imperátor zůstal Upoc věrný svému umění a vášni. Nebyl ale žádným neopatrným snílkem. Jeho rozbití Nopoleterského povstání ukázalo, že byl schopný v zájmu impéria přijímat tvrdá rozhodnutí.

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!