Veloz da Gonozal

Informace o postavě:
Datum narození:?
Místo narození:Arkon I
Úmrtí:10‘500 da Ark
Národ:Arkonidané
Popis:zavalitá postava, neobyčejně tlustý, lstivé oči

Pod jménem Orbanaschol III. vládl Veloz da Gonozal po vraždě svého předchůdce a nevlastního bratra Gonozala VII. jako 208. imperátor na Krystalickém trůně Velkého impéria Arkonidanů. Panoval v letech 8040 až 8020 před Kristem (10.483 až 10.500 da Ark).

Orbanaschol III. byl asi o hlavu menší než průměrný Arkonidan. Měl zavalitou postavu a na Arkonidana byl neobyčejně tlustý. Jeho lstivé oči se téměř skrývaly pod vrstvami tuku. Trpěl silným vypadáváním vlasů, v závěru své vlády byl téměř bezvlasý. Jeho hlas zněl slabě a při rozčilení se zajíkal.

Orbanaschol III. měl velice cholerickou povahu. Byl úskočný a zcela bez rozpaků. Před intronizací byl rozežírán nenávistí a zlobou na svého nevlastního bratra.

Díky mnoha neurózám a komplexům, jakož i během let vzrůstajícímu stihomamu, bylo jeho chování zcela nevypočitatelné. Krátce před jeho skonáním se z ní vyvinula zcela nekontrolovatelná paranoia.

Odmítal se podrobit plastickým operacím. Pravděpodobně toto zřeknutí považoval za sebetrest.

Životopis

Veloz byl synem imperátora Gonozala VI. a jeho třetí ženy Ashley da Orbanaschol. Již od ranného mládí upřednostňoval jméno da Orbanaschol.

V roce 8040 před Kristem (17. Prago Tarmanu 10.483 da Ark) zavraždil s pomocí bandy spiklenců svého bratra Gonozala VII. během výletu na lovecké planetě Erskomier a zamaskoval to jako nehodu při lovu. Podařilo se mu jako regent nedospělého Krystalického prince Mascarena nastoupit na trůn.

Zpočátku zamýšlel, že bude vládnout pouze do plnoletosti Mascarena, brzy ale uchvátil moc a nechal se prohlásit za imperátora. Jako imperátorské jméno si kvůli oblibě matčina Khasurnu vybral jméno Orbanaschol III..

Krystalický princ byl Fartuloonem, břichorozřezávačem Gonozala VII., ukryt do bezpečí, dříve než ho pochopové nového imperátora stačili zavraždit. Zatímco starý přítel Gonozala VII. držel jeho syna pod jménem Atlan v ilegalitě, prohlásil ho uzurpátor za mrtvého.

V příštích letech posiloval Orbanaschol III. diktaturu a za chvíli dostal celé impérium pod svou kontrolu. Jeho tajné služby a flotila, jejíž válečné prostředky byly často nasazovány pro egoistické účely, prosazovali bezohledně vůli imperátora. Šlo přitom hlavně o zájmy jeho samého a jeho nohsledů.

Metanové války probíhaly během jeho vlády velice proměnlivě. Střídaly se vítězství a porážky. Naštěstí pro Impérium se strategicky velice netalentovaný vládce do skutečného válečného dění míchal jen velice málo.

Poté, co zjistil, že právoplatný dědic trůnu ještě žije, nechal Atlana prohlásit za zločince a v celém Impériu po něm vyhlásit pátrání. Kvůli Atlanovým aktivitám, především ale díky Lebo Axtonovi jednajícímu přímo před jeho očima, byl imperátor stále více zatlačován do kouta a ztrácel podporu.

V konečné fázi se stáhl na Arkon I a ze svého nejnebezpečnějšího protivníka Axtona udělal šéfa tajných služeb. Ve finále to vedlo ke zhroucení jeho vlády.

Při pokusu Atlana zabít, se Orbanaschol III. v Krystalickém paláci dostal do své vlastní pasti a zemřel po zasažení energetickým paprskem.

Mocenské zdroje

Orbanaschol III. vládl mnoho let jen díky mnoha podporovatelům a pomocníkům. Zčásti to dělali ze smyslu pro povinnost (kosmická flotila), část kvůli tomu, že se díky vzrůstající korupci mohli obohatit. Samozřejmě, že umisťoval své spoluspiklence na pozice, ve kterých mu byli užiteční: Slepý Sofgart přijal například vedení Kralasenů, Amarkavor Heng byl povýšen až na hodnost Mascanta a velel flotilní základně Trantagossa.

K jeho nejsilnějším nástrojům patřil POGIM a Kralaseni. Také SENTENZA, jejíž zakázání Gonozalem VII. zrušil, se ukázala společně s její politickou rukou Ark'Alor jako velice schopný pomocník.

Ještě v poslední fázi jeho panování s ním sympatizovalo padesát procent arkonidských kosmických ozbrojených sil, kteří se k němu cítili vázáni přísahou, zejména kvůli Metanovým válkám. Lebo Axton ho ale několikrát upozorňoval, že za těchto okolností je padesát procent hodně málo.

Protivníci

Největší protivníci imperátora:

Aktuální data:
24.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459389.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!