Kralasené

z Databáze Multiversa

Kralasené představují další arkonidskou tajnou službu vedle Tu–Ra–Celu. Obě tyto tajné skupiny si zdravě konkurují, pokud se to dá o agentech říct. Kralasené jsou podřízeni přímo Begamovi (imperátorův vrchní vojenský poradce a velitel ozbrojených sil) a jsou odpovědni pouze jemu a imperátorovi. Na základě jejich věrnosti a schopnostem jsou často označováni jako „Imperátorovi krvežíznivci“.

Toho času (1331 NGL)se v aktivní službě nalézá 5000 kralasenů. Jsou vybaveni malou flotilou 10 ultramoderních 500 metrových křižníků. Jednou z těchto lodí je LEOTARD, který stojí pod velením Šalowaina Psa.