Kralasené

Kralasené představují další arkonidskou tajnou službu vedle Tu–Ra–Celu. Obě tyto tajné skupiny si zdravě konkurují, pokud se to dá o agentech říct. Kralasené jsou podřízeni přímo Begamovi (imperátorův vrchní vojenský poradce a velitel ozbrojených sil) a jsou odpovědni pouze jemu a imperátorovi. Na základě jejich věrnosti a schopnostem jsou často označováni jako „Imperátorovi krvežíznivci“.

Toho času (1331 NGL)se v aktivní službě nalézá 5000 kralasenů. Jsou vybaveni malou flotilou 10 ultramoderních 500 metrových křižníků. Jednou z těchto lodí je LEOTARD, který stojí pod velením Šalowaina Psa.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!