Begam

Begam je vojenská hodnost arkonského Imperátora jako vrchního velitele armády. Je nadřazena všem ostatním hodnostem, jako například i Mascantovi.

Možný překlad tohoto titulu zní »říšský admirál «. Prvním říšským admirálem byl Farthu z Lloonetu.

Titul Imperátor a titul Begam jsou dvě rozdílné hodnosti, i kdyby je nosila stejná osoba. Titul Imperátor je výrazem politické moci. Titul Begam odkazuje na vojenskou moc a odpovědnost. Bostich I. to před svým bojem proti SEELENQUELLOVI svému lidu formuloval takto: »V těchto dnech již nejsem jen panující Imperátor, ale také bojovný Bostich a nyní i hlavně Begam!«

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál