Menu
Informace o postavě:
Národ:Arkonidané
Narozen:1283 NGL
Popis:Vysoký, bílé vlasy a oči
Charakter:Chladnokrevný vrah, neúsprosný lovec lidí
Příslušnost:kralasané
Šalowain
Šalowain
© VPM kg.

Obecné

Šalowain zvaný Pes je kralasen ve službě arkonidského imperátora Bosticha I. a mascanty Ascari da Vivo, jíž slouží v roli osobního strážce. Jako mobilní operační základna mu slouží speciální loď LEOTARD.

Popis

Šalowain je 1,96 metru vysoký a velice silný. Má dlouhé bílé vlasy. Rysy jeho tváře lze popsat jako brutální. Místo biologických očí disponuje Arkonidan Šalowain kybernetickými implantáty, navenek zcela bílými. Ty mu umožňují rozšíření spektrálního rozsahu. Díky nim je také možné nahrávání a znovuvyvolání obrazových vjemů. Kromě toho jsou nehty na jedné z kralasenových rukou nahrazeny jako břitvy ostrými implantáty. Smrtící nože jsou ukryty za ochrannými krytkami. Šalowain s oblibou nosí dlouhý plášť, ze zbraní má nejraději stregu.

Charakter

Šalowain nese přezdívku Pes, kterou mu propůjčili Pozemšťané, s hrdostí. Je pokládán za zvlášť chladnokrevného a brutálního kralasena. Jeho fyzické schopnosti jsou mimořádné, občas pracuje jako učitel bojových umění na kadetce Paragetha.

Za svou přezdívku vděčí jakési empatii. Dokáže se vcítit do psychiky své kořisti natolik, že téměř přijme její osobnost. Na základě toho je to vynikající stopař, jemuž jen tak někdo neunikne.

Historie

Šalowain se narodil roku 1283 NGL.

V roce 1331 NGL usmrtí z pověření Ascari da Vivo mladou koloniální Arkonidanku Theremu. Tím se stane úhlavním nepřítelem Kantirana da Vivo - Rhodana, který Theremu miloval. Podle pozemských měřítek je Šalowain díky zavraždění Theremy vrah; podle arkonidského práva byl však jeho čin díky rozkazu mascanty Ascari da Vivo legální.

Po Kantiranově atentátu na Ascari da Vivo pronásleduje Šalowain Rhodanova syna až na Hayok. Na Hayoku se zúčastnil přepadení PAMĚTI. Při útoku centrálu SPL usmrtil Šalowain Corga Sonderbona a nechal popravit tucty lidí z čtvrti Etymba, aby si tak vynutil kapitulaci agentů SPL. Tyto Šalowainovy činy byly podle panujícího mínění vykonány podle arkonidského válečného práva a nejsou proto nezákonní. Když je Šalowain zajat Kantiranem a je vydán Pozemšťanům, zaranžuje Reginald Bull jeho osvobození kralaseny (pozn.: asi nejnesmyslnější událost celého cyklu).

Šalowain poté dostane nový rozkaz od Ascari da Vivo. Má k ní přivést nejlepšího plastického chirurga. K tomuto se potřebuje zbavit Tata z Hayoku. Zavraždí několik zločinců ze SENTENZY, což v konečném důsledku vede k tomu, že se Tato zabije prostřednictvím jedu. Šalowain unese lékaře k Ascari, a ten obnoví její nevšedně krásnou tvář.

Dne 1. listopadu 1344 NGL se Šalowain pokouší zabránit převzetí soustavy Arkon Terminační kolonou TRAITOR. Vícekapitán Malikadi prohlédne kralasenův trik, nechá zničit šedesát lodí, rozmístěných nad arkonskými světy a napíše Šalowaina do čela seznamu Awourů, lovců kolony. Šalowain však unikne a o krátký čas později se připojí k Bostichově flotile.