Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Pozemšťané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Země
Známé obydlené planety:
Amazon, Gray Beast, Hellgate, Mars, Pluto, Rual, Venuše, Země a mnoho dalších
Pozemšťané
Pozemšťané
© VFSF

Pozemšťané, nebo také Terranci, jsou obyvatelé planety Země, neboli Terry. V širším smyslu jsou ale jako Terranci označováni i jejich potomci, jako jsou Ertrusané, Epsalané nebo Plophosané. Po Lemurech vytvořili Terranci Druhé lidstvo.

Za prvního Terrance se dá považovat Perry Rhodan, protože se v roce 1971 zřekl USA a v poušti Gobi založil Třetí moc, aby zabránil, že se arkonidská technologie dostane do rukou jediného pozemského mocenského bloku. Na území Třetí moci vzniklo město Galakto-City, které bylo později přejmenováno na Terranii. Terrania se stala hlavním městem Solárního impéria, po jeho zániku se stala metropolí LSP.

Po roce 1980 začal Perry Rhodan spojovat obyvatele Terry k celosvětovému společenství. Poté, co byl kromě jiného založen mezinárodní soudní dvůr, následovalo ustavení Terranské světovlády. V roce 1990 bylo založeno Solární impérium, a tak padli i poslední hranice. V následujících 400 letech osídlili Terranci mnoho nových planet.

Protože byla Země při pádu do Schlundu zcela vylidněna, v užším smyslu už vlastně žádní Terranci neexistují. Země byla ale nově osídlena potomky Terranců, kteří před Koncilem Sedmi uprchli na Gäa a žili tam několik generací. Noví Terranci se mezitím tak silně promíchali, že se už nedá mluvit o žádných etnických skupinách, jako byli »běloši« nebo »černoši«.

Typický Terranec 14. století NGL vykazuje lehce zhnědlou barvu pleti, vlasy se vyskytují ve všech možných barvách, převažují ale tmavé. Tělesná výška kolísá mezi 1.50 až dvěma metry. Průměrná délka života Terranců je díky nejmodernější technice asi 250 let.

Národy, které se vyvinuly z Terranců:

Kosmologie

Terranci žijí v mocenské oblasti ID a dají se označit za pomocný národ této superinteligence.

Kosmické lodě

Terranské kosmické lodě jsou konstruovány přednostně v kulovité formě. Tento druh konstrukce převzali od Arkonidanů.