Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Solánci
hledat

Jako Solánci, nebo jako narození na SOL, se označují lidé, kteří se narodili na palubě dálkové kosmické lodi SOL po útěku ze systému Medaillon po roce 3540. Během desetiletí ztratili jakoukoliv vazbu k Teře nebo Mléčné dráze a už se necítili být »Terranci« ale »Solánci«.

V 80tých letech 36. století – mezitím se na SOL narodila celá generace – docházelo ke stále větším konfliktům s ne-Solánci a nesmrtelnými kolem Perryho Rhodana, který se v roce 3586 rozhodl k předání SOL Soláncům pod vedením Joscana Hellmuta a Gravo Yaala. O dalším osudu Solánců nebylo dlouho dobu nic známo až do roku 3791 (204 NGL), ve kterém se na palubě SOL objevil Atlan. Její dějiny se opět ztrácejí po roce 429 NGL, kdy se SOL vydala do vesmíru s neznámým cílem.

V roce 826 NGL je SOL Cairolem II. odvlečena ke Kosmické továrně MATERIA a převzata Shabazzou. Solánci jsou zpočátku internováni na MATERII, později jsou ve třech diskovitých lodí deportováni pryč. Kam, to není známé. Tak skončili takzvaní první Solánci.

Základem pro eventuální druhé Solánce se stal Arlo Kellind, který se na SOL narodil 2. srpna 1305 NGL. Jeho následovalo ještě mnoho dalších dětí při dlouhé cestě SOL od PULZU v DaGlauši přes Segafrendo, Wassermal a Maelstrom hvězd zpět do Mléčné dráhy.

V červenci 1342 NGL zůstalo 673 Solánců a jejich potomci na planetě Ultramodř v galaxii Hangay, mezi nimi i Arlo Kellind. SOL tam kvůli zvyšující se hyperimpendanci musela nouzově přistát a 12 dlouhých let na planetě zůstala, musela se například skrývat před svazy Awoura.

Významní Solánci