Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Fee Kellindová
hledat
Informace o postavě:
Datum narození:1254 NGL
Místo narození:Země
Výška:1,70 metru

Asi 1,70 m vysoká a velmi štíhlá Kellindová má dlouhé, světlé vlasy a nápadné světle modré oči. Fee klade na svůj zevnějšek velký důraz.

Byla pokládána za marnivou, avšak na mnohé lidi její zjev mocně zapůsobil. V akci je známa svým klidem, jímž jen tak něco neotřese. Na palubě SOL si nikdo nedovolí zpochybnit její rozhodnutí.

Fee Kellindová se narodila v roce 1254 NGL. Po zejména na přírodní vědy orientovaném vzdělávání nastoupila k pozemské tajné službě (SPL). Zprvu pracovala jako interní pracovnice Věže, až roku 1282 NGL vstoupila do aktivní služby. Osvědčila se již při svém prvním nasazení v roli dohlížitele nad suspendovaným agentem SPL Sholterem Roogem. Její organizační schopnosti jsou všeobecně chváleny.

S městskou čtvrtí Alašan je roku 1289 NGL transportována do DaGlauše. Její životní partner přitom zůstal v Terranii. Jako kapitánka GOOD HOPE III (první let 10.února 1290 NGL na Kristan) se osvědčila i jako velitelka kosmické lodi.

Zúčastní se několika pozemních bojových akcí, například při pátrání po Šabazze na Century I v červnu 1290 NGL.

Dne 8. srpna 1290 NGL odchází Fee ze své služby u SPL, protože Gia de Moleonová odmítne Perrymu Rhodanovi další pomoc, potřebnou k ukořistění SOL. Připojí se k Rhodanovi a zanedlouho opouští na palubě činkovité lodi Alašan.

21. srpna 1290 NGL je Fee Kellindová oficiálně jmenována velitelkou SOL, s níž poté projde střetem s kosmickou továrnou MATERIA, jakož i cestou do PULZU DaGlauš a megadómu NOC v galaxii Segafrendo. Mezi posádkou SOL platí velitelka za zcela nedotknutelnou.

Jako kapitánka SOL se pokouší navázat kolegiální, ale ne zvlášť hluboké osobní vztahy k důležitým osobnostem posádky. Až na dlouhé cestě SOL se zamiluje do Porto Deangelise, šéflogistika plavidla. Fee se také pokouší sepsat Kroniku SOL, vyprávějící o dějinách této významné pozemské lodi. Toto objemné dílo má v roce 1304 NGL přes osm set stran, dne 28. října 1311 NGL je to již 8000 (!) stran.

Dne 2. srpna 1305 NGL se Fee Kellindová stane matkou malého Arlo Kellinda, prvního dítěte, narozeného na SOL od jejího dobytí na Šabazze. Dítě přijde na svět během cestu SOL do galaxie Vodoznak (Wassermalu).