Ultramodř

Astronomická data:
Soustava:Ultra
Jméno:Ultramodř, Ultra IV
Průměr:o něco menší než Země
Doba rotace:23 hodin
Doba oběhu:722,27 dne
Gravitace:0.77g
Vzdálenost od slunce:258,18 mil. km
Průměrná teplota:276 K
Pořadí od hvězdy:4
Počet měsíců:1
Obyvatelé planety:
Šedokartaniňané, Kartaniňané, Solánci
Měsíce planety:
Rothger

Geografická data

Ultramodř je planeta systému Ultra v halu Galaxie Hangay, daleko od velkých hvězdných říší Kartaniňanů a Karaponidů. Planeta je něco menší než Terra a má rozsáhlou polární čepičku. Kontinenty jsou pokryty ledovou tundrou. Planeta za své jméno vděčí především krásným, sytě modrým oceánům.

Ultramodř má velmi nízké průměrné teploty a velmi dlouhou zimu. Léto je jen krátké, ale o to intenzívnější. Největší druh zvířat na Ultramodři jsou Sněžní Roosové.

Na Ultramodří je celkem 7 kontinentů, jsou to Vuccia u severního pólu, Vaccao u jižního pólu. Na v jižní polokouli jsou dále Fen-No- Ha, ha - Hadian-Lha a Haaro, a severněji Voaco, Kersalo a Ryan- Dhan.

Na Ultramodři v roce 1331 NGZ asi 22 miliony Šedokertaniňanů. Hlavním městem je U'Hartu,kde žije 500.000 obyvatel. Zbývající obyvatelstvo žije v menších vesnicích jež jsou rozsety po všech kontinentech. Mnoho Šedokaraniňanů však žije i zcela samostatně v takzvaných dvorcích.

U'Hartu je na poloostrově Uhao na kontinentu Haaro. Město je vystavěné do 10 kilometrů širokého kruhu. Sestává se především z nízkých kupolí seskupených okolo centrálního sídla planetární administrativy. Kupole jsou postaveny v soustředných kruzích kolem centrální koupule s výjímkou hlavní třídy jež prochází hvězdicově městem. K potravinářské výrobě slouží především subplanetární skleníky.

Dějiny

Mezi 50.000 - 20.000 lety před Kristem byla na Ultramodři zřízena neznámými staviteli stanice Sluncesvit. O mnoho let později stanici objeví šedokartaniňané a pojmenují ji »Ledové město Vaccaa«, o její funkci však nezjistí vůbec nic.

Okolo roku 900 NGL se na Ultramodři usídlí malé kolonie Šedokartaniňanů. 1330 NGL žije na planetě 22 milionů Šedokartaniňanů, z toho půl milionu v hlavním městě U'Hartu poblíž vesmírného přístavu. Ultramodř patří zhruba od roku 1255 NGL k zájmovému okruhu Císařství Karaponidů a je zdroj neustálých konfliktů s Šedokartaniňany. V roce 1328 nebo 1329 NGL se pokusí Karaponidé expandovat a zabrat i přístav U'Hartu. Zvýšení hyperimpedance jim však překazí plány a Šedokartaniňané provedou úspěšný protiútok.

Posádka SOL zkoumá planetu, neboť právě sem směřovalo vysílaní stanice sluncesvit 1á ze systému Duff ještě předtím, než byla zničena traitanky. SOL dosahuje Ultramodře 11. září 1331 NGL a v následku prudce zvýšené hyperimpedance zde ztroskotá. Prostřednictvím Dao-Lin-H'ay a Ron-sha-R’itta, vedoucího zdejších šedokartaniňanů, se vztahy se Solánci vyvíjí dobře.

Pod vedením Roma-Sha-R’itta je zničen opěrný bod Karaponidů. Ukazuje se, že zdejší přistav měl sloužit jako překladiště pro zbraně.

V nejbližších letech přesídlí asi 1000 Solánců do U'Hartu. SOL, která po letech patří prakticky k panorama města je označována jako »Pěst Ultramodře«. Arlo Kellind zakládá výhodný obchod na výrobě lyží a bruslí. Toto sportovní náčiní se těší u Šedokartaniňanů velké obliby, Bohužel dojde k několika vážným sportovním nehodám.

V červenci 1342 NGL zachytí bojová loď terminační kolony voláno o pomoc od na Rothgeru zříceného TRAI-zásobitele. SOL proto musí planetu 23.července 1342 NGL opustit a prchne do hala Hangaye. 673 Solánců, respektive jejich potomků včetně Arla Kellinda tůstane na Ultramodři. Ještě předtím vžak Blo Rakane a Dao-Lin-H'ay získají mnoho informací o stanici Sluncesvit. Jelikož nenajde loď TRAITORU žádnou souvislost mezi obyvateli Ultramodře a zřícení TRAI-zásobitele, nechá Šedokartaniňany i zde žijící Solánce být.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!