Terminační kolona

Terminační kolona je podle výroku Jádra válečný červ ve službách Mocností Chaosu, ve svém uspořádání a velikosti údajně srovnatelná s Nekonečnou Armadou.

Ve skutečnosti se u Terminační kolony TRAITOR nejedná o jednolité, centrálně řízené loďstvo, ale o decentralizovanou hierarchii, operující jak ve vesmíru Meekorah, tak v několika dalších Univerzech. Svazy kolony se tedy možná angažují v celém Multiverzu.

Podle domněnky Blo Rakana není vyloučeno, že ve vesmíru Tarkan bojuje či bojovala další, srovnatelná Terminační kolona.

Zpráva Mocného Nuskoginuse vyvrátila naděje Galaktiků, že je Terminační kolona jasně definovaný a ohraničený útvar, který je možno napadnout a zničit. Podle jeho informací se jednotky Terminační kolony nacházejí v mnoha lokalitách Multiverza, kde neustále bojují proti Mocnostem Řádu. Lze sice zvítězit nad určitou částí kolony, ale v jejím celku je prakticky nezničitelná.

Známé Terminační kolony

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál