Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Universa > Universum
hledat

Universum

(přesměrováno z: Univerzum)

Takzvané multiversum se skládá z velkého množství jednotlivých univers neboli vesmírů. Tyto universa se od sebe liší hodnotou strangeness – různými přírodními zákony respektive fyzikálními konstantami. Terranská definice definuje strangeness v rozsahu 0 až 1 jako míru podobnosti s vlastním, takzvaným standardním universem, které podle této definice má hodnotu 0.

Ve vesmíru Tarkan se terranské standardní universum nazývá Meekorah. Podle informací superinteligence ESTARTU se universa sdružují do clusterů. Universa Tarkan a Meekorah patří ke stejnému clusteru a tedy do jisté míry sousedy. Universum Duzaam, ve kterém byl aktivní Pán Heptameru, patří pravděpodobně ke stejnému clusteru. Mínus-svět, které disponuje supernízkou hodnotou absolutní nuly, a Rudý vesmír Druufů, ve kterém plyne čas pomaleji, k němu patří pravděpodobně také.

Terranská vědkyně Yling Reece v roce 428 NGL zjistila, že universa kmitají relativně vůči sobě. To znamená, že na průchod mezi universy se musí vyčkat času největšího přiblížení. Standardní vesmír a Mínus-svět kmitaly s periodou 18 hodin.

Universa a vyšší dimenze

Universum se nerozprostírá jen přes klasický čtyřdimenzionální prostor (Einsteinovský prostor), ale obsahuje také svůj specifický lineární prostor, dakkarprostor a hyperprostor.

Je možné, že disponují také přechodovými pásmy. Předpokládá se, že lodi v metagravovém letu, jejichž grigoroffova vrstva se zhroutí, se materializují v jiných universech. Pokusy Geoffry Abela Waringera, dostat se s pomocí vektorierbarového metagravu do jiných univers, ale selhaly.

Parresum a Arresum

Takzvaný standardní vesmír se skládá z Arresa a Parresa. Z pohledu Parresa má Arresum negativní strangeness -1. Ostatní universa se pravděpodobně také skládají ze svých Arres a Parres.

Parresum má navíc oproti Arresu ještě vesmírné dvojče, ve kterém ale čas plyne zpět. Navštívil ho Nisel, když ho nasála černá díra. Opustil ho, zatímco se nechal nasát jinou černou dírou na druhé straně.

Paralelní universa

Jednotlivá universa multiversa existují na základě existence potenciální minulosti a budoucnosti ve formě mnoha paralelních univers. Ty ale od sebe neliší různými přírodními zákony respektive fyzikálními konstantami.

Mikrouniversa

Vedle univers existují ještě takzvaná mikrouniversa. Zpravidla jsou obklopena normálním universem.

Známá universa