Standardní universum

Standardní vesmír je univerzum, v němž se nachází Země a Mléčná dráha. Jsou tu také vyšší rozměry jako hyperprostor. Vesmír se skládá ze dvou částí – je zde parresum a arresum.

Rhodanovská fyzika

Standardní universum, které se v jazyce Kartaniňanů z galaxie Hangay v universu Tarkan nazývalo také Meekorah (dá se přibližně přeložit jako: Po kterém jsme toužili), je vedle Tarkanu součástí Multiversa.

Podle výroku superinteligence ESTARTU vytváří universa v multiversu clustery, a Meekorah společně s Tarkanem patří k témuž clusteru. Díky tomuto sousedství a manipulacím Pána Heptamera v Tarkanu, které měly důsledky na Meekorah, zasáhl ESTARTU a pomohl galaxii Hangay k transferu do Meekorahu.

Obyvatelé Hlubinozemě označovali standardní universum jako Vysočina. Kosmokraté naproti tomu označují standardní universum za Nížinu kosmu.

Klasická fyzika

Současný standardní kosmologický model určuje stáří našeho vesmíru na základě měření záření kosmického pozadí pomocí kosmické sondy WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) na 13.7 miliard let s chybou v měření kolem 1%.

Podle těchto měření se ze 4% skládá z normální hmoty, 23% ze studené temné hmoty a ze 73% temné energie.

Poloměr viditelného vesmíru činí asi 13.77 miliard světelných let. Protože universum existuje určitý konečný čas, může k nám dorazit světlo jen z konečné vzdálenosti. Udaná vzdálenost popisuje jen velikost současného zorného pole a ne skutečnou velikost celého vesmíru. V teorii inflačního vesmíru se uvažuje velikost vesmíru přinejmenším desetkrát větší.

Podle nezávislého odhadu se počet hvězd ve viditelném vesmíru odhaduje na 7x1022.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!