Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Universa > Tarkan
hledat

Tarkan (kartaniňsky: scvrkávající se), zvaný také Nannaheh, je sousední vesmír našeho standardního universa, ze kterého se v roce 447 NGL transferovala do Lokální skupiny galaxie Hangay. Universum Tarkan se nachází v pokročilém stádiu smršťování. Tarkanu zbývalo asi 1 miliarda let existence.

Kosmologie

V jazyce Kartaniňanů se náš vesmír jmenuje Meekorah. Obě universa se liší hodnotou strangeness, běh času se zdá být v obou stejný.

Kontrakce celého Tarkanu vedla k tomu, že začala stoupat teplota záření kosmického pozadí. V roce 447 NGL leží na úrovni 1000 Kelvinů, přičemž tato teplota ve standardním universu činí 3 Kelviny. Protože část záření kosmického pozadí Tarkanu se nachází v oblasti viditelného světla, je vesmír naplněn pochmurnou rudou září. Ohřívání působí také na planety a jiná nebeská tělesa Tarkanu, což při stálém vzestupu teploty musí vést k tomu, že se všechny planety, které nesou život, stanou během několika staletí neobyvatelnými.

Kvůli smršťování Tarkanu se snižují také vzdálenosti mezi hvězdami uvnitř galaxií. Galaxie Tarkanu jsou proto daleko hustší, masivnější a menší než galaxie ve standardním universu.

Historie

V neznámém čase navázal Pán elementů přes interuniverzální průchod negasféry z TRIICLE-9 kontakt s Pánem Heptameru a Hexameronem. Zařídil, aby se Hexameron postaral, že budou vytvořeny podmínky pro to, aby se v Tarkanu uspíšil vznik negasféry.

Před 10 miliony lety svolal Pán Heptameru Koncil z Amringharu a proklamoval, že konec Tarkanu má být urychlen. V religiózní řeči vytvořil Teorii šesti dnů.

Před 2 miliony lety byla zvýšena gravitační konstanta Tarkanu. Protože Pán Heptameru byl asi jen superinteligencí, lze tuto změnu připisovat jeho mecenášovi, chaotarchovi Xpomulovi.

Nejisté je, zda to má souvislost s ukotvením Frostrubinu před 2.2 miliony lety nebo zda s průnikem Ayindiů z Arresa do Parresa před 2 miliony lety.

Podle výroku superinteligence ESTARTU jsou universa sdružena do clusterů a manipulace v jednom vesmíru se projeví i v ostatních. Protože Meekorah a Tarkan leží ve stejném clusteru, ESTARTU kvůli manipulacím Hexameronu zasáhla.

Aby se zachránili před tepelnou smrtí, iniciovali národy Kansahariyya projekt Meekorah. Cílem projektu byla dislokace galaxie Hangay do Meekorahu. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout v roce 447 NGL.

V roce 795 NGL dorazil Guy Nelson do universa Tarkan a potkal tam RAMARAYA, kočující superinteligenci bez vlastní mocenské oblasti.

Galaxie

V Tarkanu je známa jen jedna galaktická skupina: Eshraa Maghaasu, neboli Dvanáct míst, cluster, který obsahuje 20 velkých a několik malých galaxií a který tvoří mocenskou oblast Pána Heptameru.

Před více 10 miliony lety patřilo 18 velkých galaxií k mocenské oblasti superinteligence Aysel. Devět jich je známo jmenovitě: Shera Naar, Olcsab, Singlari, Verdan, Ralpad Singh, Hangay, Serinoor, Malhayn a Evaduur.

S největší pravděpodobností je mocenská oblast Pána Heptameru tvořena 18 galaxiemi bývalé mocenské skupiny Ayselu, ke kterým se přidali dvě domovské galaxie Mocných Arufura a Nairmivana.

Galaxie Ginachai a Sivattu patří rovněž ke Dvanácti místům. Není známo, zda patřily také k mocenské skupině Ayselu.

Galaxie v Tarkanu