Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Pán elementů
hledat
Informace o postavě:
Jiná jména:V'AUPERTIR
Datum narození:Asi 80 000 000 před Kristem
Místo narození:Negasféra TRIICLE-9
Úmrtí:Devoluce na EDENU II
Národ:V'aupertirové
Tituly:Negativní superinteligence, podle vlastního výroku chaotarch

Pán elementů je z obyvatel ARCHY V'Aupertirů vzniklá negativní superinteligence, jejímž domovem byla díky zmizení TRIICLE–9 vzniklá negasféra. Po výstavbě Dekalogu elementů obdržel status chaotarcha (PR 2351). Nutno poznamenat, že podle terminologie samotných chaotarchů a také dle vyjádření Porleytů stojí Pán elementů na úrovni negativní superinteligence (PR 1259 a PR 1261).

Dějiny

Asi 80 000 000 před Kristem:

ARCHA V'Aupertirů narazila asi 80 milionů let před Kristem během své cesty Univerzem na oblast, v níž neplatily známé přírodní zákony. Zóna byla identická s poněkud zdegenerovanou negasférou, vzniklou zmizením TRIICLE–9 roku 100 777 133 před Kristem.

V'Aupertirové začali zkoumat negasféru v nulasnu, a získali přitom na síle. Negasféra zrychlila oduševnění V'Aupertirů. Vzniklo kolektivní vědomí, V'AUPERTIR, které se konečně osvobodilo z organické schránky posledního obrovského mozku.

Do událostí nenápadně zasáhl Chaotarch Xpomul, který vědomí ještě více propojil a umožnil mu přerod v novou bytost. Tak se zrodil budoucí Pán elementů.

V'AUPERTIR se naučil, jak pro sebe mistrně využít negasférické síly Chaosu. Přitom se natolik sžil s prostředím negasféry, že již mimo ni nebyl schopen přežít.

Pán elementů sám sebe chápal jako druh chaotarcha. Ovšem v této souvislosti ho chaotarchové definovali jako negativní superinteligenci, která se měla nejdříve vyvinout v materiální propad (PR 1261).

Asi 50 000 000 před Kristem:

V'AUPERTIR se nazval Pánem elementů, neboť padesát miliónů let před Kristem vytvořil zásahové síly Chaosu, takzvaný Dekalog elementů. Ten měl pečovat především o ochranu negasféry – a tím pramen existence a moci Pána elementů (v současné době je Dekalog interpretován jako zásahová jednotka Terminační kolony TRAITOR). To postavilo Pána elementů definitivně a neodvolatelně na stranu chaotarchů.

Asi 2400:

Aliance okolo národa Enthonů – pod záštitou superinteligence SVĚTLO Z AHNU – se pokoušela zničit negasféru Pána prvků. Avšak útok ztroskotal, SI byla vážně zraněna a aliance se rozpadla. Ti, kteří konflikt přestáli, později založili organizaci Mírojezdců.

427 NGL:

Galaktici přišli během události kolem chronofosílií do kontaktu s Pánem elementů a jeho Dekalogem, v jehož průběhu nasadil vládce negasféry veškeré své síly, aby zamezil reintegraci Frostrubinu. Nakonec byl však Pán elementů poražen a Dekalog rozprášen.

429 NGL:

Za pomoci zbraní Porleytů byl V'AUPERTIR v roce 429 NGL na EDENu II přinucen k devoluci, při níž klesl po vývojovém žebříčku (Pán elementů se zde v masce kosmokrata Tyrica pokusil zničit ID). V závěru střetu byl bývalý Pán elementů zahuben.

(Malá poznámka na okraj: Během devoluce měl Pán elementů krátký vztah s pozdější První Pozemšťankou Sheelou Rogardovou).