Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1261
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1261
Název:Devoluce
(Devolution)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Pád chaotarcha - lovec se stává pronásledovaným
Hlavní postavy románu:

Llyn'Vough - Pán elementů v moci devoluce

Perry Rhodan - Terranec musí zaplati za svou pýchu

Stalker - velvyslanec ESTARTU jedná

Skorsh - Stalkerům »Animateur«

Charles Perlin a Christa Csarlon - pocítí důsledky celogalaktického fenoménu

Okamžitě po kontaktu se sextagoniovou špičkou Devolátoru uprchne V'Aupertir do své základny SKLAD1). Její syntronika radí chaotarchovi, jehož zpětný vývoj díky nepřetržitě přicházejícím sextadimenzionálním impulzům začíná, aby ke kompenzaci svého devolování využil Stalkera, který jako protivník kosmokratů je jeho přirozeným spojencem, jako partnera pro útok na Möbiusův satelit nebo sextadimový pulzátor v systému Aerthan2). Devoluční postup přesune chaotarcha zpět do »Období druhého ticha« a promění kolektivní vědomí v individuum Llyn'Vough, jednoho z prvního V'Aupertira, který kdy oddělil ducha od těla. Jeho tělo, které se nachází ve výživné nádrži, je ovládáno obrovskou mozkovou hmotou. Velkoplošná tvář má plochý nos, jednu ústní štěrbinu, dvě mléčnou kůží potažené oči a redukované uši. Vlastní tělo je jen zchřadlým výběžkem s tenkými, nefunkčními zakrnělými čtyřmi končetinami. Společně s jeho proměnou se v těle V'Aupertira objeví Perry Rhodanovo vědomí. Zatímco vydá všanc vzpomínky, které v něm vzbuzuje devoluce, ochromí Llyn'Vough Terrance.

Rhodan zažije let ARCHY, proti jejíž dokonalé stavbě jsou lodě Mocných3), STROJE Dekalogu4), Parsfon a Klongheim, gigantické objekty Schatt-Armarongů5) a Loolandre6) jen dětskými hračkami. Krátkým kontaktem se superinteligencí, jejíž proměna v materiální zdroj se blíží, dá několika V'Aupertirům schopnost zerosnu. Protože se sami cítí být povolanými stát se superinteligencí, odmítnou V'Aupertirové záměr jednoho kosmokrata, aby se stali strážným národem psionického pole Morálního kódu. Aby podtrhl význam úlohy, informuje ho kosmokrat o Negasféře, která vznikla zmizením TRIICLE-9. Llyn'Vough poté navrhne navštívit tuto Negasféru.

V BÁZI mají Porleyterové jasno, že Rhodan bez pomoci superinteligence ID selhal při aktivaci poslední chronofosílie a proto byl přiváben psionickou aktivační energií druhově příbuzné sextadimové aury, do které Devolátor zahalil Pána elementů. Fenomén »Časových fleků«, náhlých posunů v čase, skrze které krátkodobě začínají mizet osoby, přivede Taureca na stopu Rhodanova nepodařeného zákroku, který u Frostrubinu způsobil necílené uvolnění porleytské kotvy a tím i přechodnou poruchu univerzálního programu stvoření.

Z Frostrubinu vycházející hyperenergetické rázové vlny nesou v sobě chybné informace narušeného informačního poolu a způsobí také ve Sluneční soustavě a na jiných místech mocenské oblasti časové fleky. Turisté, které v troskách zničené planety Zeut7) pátrají po zbytcích PEZ-kovu8), pozorují přitom, jak přicházejí a zanikají běloušům podobné bílé fleky. Tito »kosmičtí bělouši«, které vznikly jako třetí anomálie »Murphyho zákona« zřetězení nešťastných okolností, si Julian Tifflor vzpomene na Waltyho Klacktona9).

S imitací space-jetu letí Llyn'Vough do Sluneční soustavy a naváže v zerosnu kontakt se Stalkerem, který, poté co si prohlédl kosmickými bělouši zasažené ruiny Tróje, egyptské pyramidy, Demeteřino depo, ve kterém spala, Knossos10) a další pamětihodnosti Země, vystoupil na Čumulungmu (Mount Everest), aby dokázal svou úctu před tímto zázrakem, na jehož vrcholku je ukotven ESTARTU. Navzdory Skorshově radě si Sotho dohodne setkání s V'Aupertirem.

Zatímco Devoluce Llyn'Vougha strhne do »období duchovna«, je Rhodan svědkem rozdvojení V'Aupertirů do Doen'Goughem vedené skupiny, která propaguje návrat životaschopnému tělu, a do Llyn'Voughovi frakce, která usiluje o konečné oduševnění. V boji ektoplazmatických těl zvítězí filozof ducha.

V »Odbodí putování« je černá díra Gaud'Apaug (Konec vesmíru – počátek ničeho) místem srazu létajících měst, z nichž první byl Megauparia. Hnáni otázkou postavení humanoidních ras ve vesmíru, zjistí V'Aupertirové, jejichž potomci ovládají vesmír, že už před jejich vznikem existovali starší humanoidi dýchající kyslík.

20. června 429 NGL se Llyn'Vough setká se Stalkerem v základně Hanzy Acheron11), jejíž posádku pomocí mentální procesy ničícího Psycho-demoličního-Vexieru vyřadí z boje. V'Aupertir, který v »Období prvního ticha« nabral vzhled velkého humanoida s jemnými a dlouhými končetinami, snaží Sotha přemluvit k akci proti Porleyterům, kteří jsou pro něho jako pro představitele Permanentního konfliktu a protivníka kosmokratů nebezpeční, a dá mu k dispozici zbraňový arzenál SKLADU. Když V'Aupertir Stalkerovi nakonec vyhrožuje, že v případě zrady prozradí jejich dohodu Terrancům, zaútočí na něj Sotho vzteky, ale Llyn'Vough se zachrání transmiterem do jednoho z úkrytů, který Sat-Techové během okupace12) pro něho připravili, a nabere na sebe jednu z falešných existencí.

30. června prodělá Llyn'Vough, který se nachází v »Období vědy«, že na Stalkerovo upozornění napadla smíšená galaktická flotila SKLAD a zničila ho. Slunce Outside se přitom stalo novou.