Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1192
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1192
Název:Útok na Svět sta sluncí
(Angriff auf die Hundertsonnenwelt)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
3. ofenzíva - Kazzenkatt nasadí novou zbraň
Hlavní postavy románu:

Stalion Dove - Hanzovní specialista na Světě sta sluncí

Tormsen Vary a Morkenschrot - GAVÖKský velitel

G'irp, Russelwussel a CHORUS - členové obranného výboru Světa sta sluncí

Kazzenkatt - spouští 3. ofenzívu

V srpnu roku 427 NGL položí Kazzenkatt1), který jako schizomoralista navzdory všemu hryzání svědomí své rozkazy bez rozpaků provádí, pomocí »Elementu zimy« ledový val přes Eastside a nasadí »Elementy prostoru«, »Ducha«, »Masky« a »Války« proti Roostu v systému Simban2), centrálním světu Tentra Bluesanů, Apasu v systému Pahl3), domově Apasů, a dalších světů ve východním sektoru Mléčné dráhy.

Po ztroskotání první ofenzívy proti Gatasu, bezvýznamné chronofosílii, nařídí »Element vedení« »Elementu techniky« spustit třetí ofenzívu, zatímco druhá ofenzíva, které se účastní obchodníci se zbraněmi z Mrillu, dělá dobré pokroky4). Mezitím Ertrusan Tormsen Vary s malého svazu GAVÖKu tvořeného jednotkami Ertrusanů, Tospiderů, Skokanů Bluesanů a Akonanů, pomáhá Posbiům při evakuaci »Elementem zimy« ohrožovaného temného světa Chort, dokud se produkční centrum pozitronicko-biologických robotů nezhroutí do Mínus-světa5). Krátce před odletem křižníků GAVÖKu ke Světu sta sluncí zaměří Vary objevivší se STROJ OSM Anin Anů. Zatímco pět tisíc lodí GAVÖKu podporuje Posbie při obraně na jejich hlavním světě, projektuje »Element techniky« skrze sextadimový aktivní kodér, což je nová zbraň SKLADU, základnového světa Dekalogu6), aktivně kódované sextadimové záření na fragmentální křižníky a Svět sta sluncí. Dočasným dekódováním NASEF-konstanty buněčné plazmy Posbiů bude reaktivován v letech 21122114 obávaný nenávistný efekt7), a roboti zaútočí na své spojence. Svazy GAVÖKu jsou přinuceny k útěku. Varyho flotila padne za oběť »Elementu zimy«8). Na Světě sta sluncí je Posbii paralyzován heliospecialista Stalion Dove, oxtorňanský Hanzovní specialista, který společně s Gatasanem G'irpem plní příkaz, nainstalovat další umělá slunce.

Po obsazení chronofosílie Svět sta sluncí je Kazzenkatt přesvědčen, že Nekonečná Armada přeruší cestu už před Mléčnou dráhou.