Menu

SKLAD je vedle LÍHNĚ a ZESILOVAČE jedna ze tří základen Dekalogu Elementů.

SKLAD byl zkonstruován Pánem Elementů z jedné planety, v žádném případě ji už jí ale nepřipomíná. Vypadá jako kolo: torus ze šedého kovu s průměrem 480 kilometrů a tloušťky 20 km. Čtyři paprsky o tloušťce 2 kilometry ústí do náboje ze zářící formovací energie o průměru 10 kilometrů. V náboji se nachází gigantická syntronika jménem Myslitel. Základna byla umístěna v NASEF-konstantě Vesmírného obra a dalo se do ní dostat jen Pedotransferem.

Je pokládán za protějšek Dómu Kesdšan a tvoří mocenské centrum Dekalogu. Má zde své sídlo Pán elementů a mohou sem vstoupit jen velitel LÍHNĚ a Element vedení. Elementy prostoru a války produkované v LÍHNI zde dostávají konečné programování a jsou vyslány buď na místo zásahu, nebo uloženy v ZESILOVAČI.

Po ztrátě LÍHNĚ a ZESILOVAČE v červnu 428 NGL je SKLAD poslední základnou Pána elementů. Ten jí vypustí z Vesmírného obra a přemístí na oběžnou dráhu kolem slunce Outside. Tam je o rok později, v srpnu 429 NGL, zničen při prudkých bojích, při kterých se z Outside stane nova. Stanoviště základny galaktické flotile prozradí Stalker.

Myslitel

Tato velkosyntronika je schopna samostatného jednání. Disponuje umělou inteligencí a disponuje neuvěřitelnou kapacitou. Neexistuje žádná otázka nebo problém, který by Myslitele dostal do nesnází. Myslitel se zaměstnává neustále tím, že vymýšlí otázky a problémy a poskytuje varianty řešení. Kromě toho se zaměstnává obranou SKLADU, programováním různých elementů Dekalogu a výzkumem.