Element války

Element války
Element války
© VPM kg.

Element války byl v roce 427 NGL součástí Dekalogu elementů. Byl vyvinut v LÍHNI jako náhrada za zničené Elementy lži a energie zničené v boji proti Genetické alianci. Je tvořen umělými androidy ve formě stříbrných krabích stvoření. Mají jako pěst velké trupy s dvanácti nohama. V plášti členitého trupu mají snímače na všechny druhy energie, kterou se živí.

Jednotlivé elementy nemají žádné vlastní vědomí, ale ve SKLADU naprogramované pseudovědomí.

Přimknou se na své hostitele (u humanoidů upřednostňují rameno) a komunikují s nimi telepatickou cestou. Přitom zní jejich mentální hlas jako zlý, diabolický šepot. Jejich vyzařování spouští v každé inteligentní bytosti agresi a nenávist vůči cizincům, aktivuje bojové instinkty. Jen někteří mohou jejich vlivu odolat, například mentálně stabilizovaní nebo nosiči Armadoplamene. Také Tefrodi se ukázali být relativně imunními.

Vedle hlavní produkce v základech Dekalogu se mohou Elementy množit také samostatně pomocí dělení. Jeden krab se rozpadne na dva malé kraby, které přijímáním energie rychle dorostou do normální velikosti. Proto je možné, že svého cíle dosáhnout rychle navzdory vysazení jen několika elementů.

V průběhu konfliktu kolem chronofosílií bylo aplikováno několik změn v obranných možnostech. Po konci základů Dekalogu v roce 428 NGL s procitnutím Vesmírných obrů a s tím spojeným vyzářením LÍHNĚ do nikam nemohou být už vyráběny žádné další Elementy.

Pár tisícovek Elementů, které Dekalogu zůstaly, byly společně s Chortem přesunuty pomocí zařízení Selphyr-Fataro do Mínus-světa.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!