Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Výživa a zdraví > Mentální stabilizace
hledat

Mentální stabilizace

Mentální stabilizace je původně Arasy vyvinutý postup k mentální ochraně osob před psionickými útoky.

Postup

Při chirurgickém zákroku jsou operativně přeťaty určité nervové dráhy v mozku. Jiné nervové dráhy jsou spojeny a nově vedeny oklikou. Nástroje, které se přitom používají, ve 35. století kromě jiných byly: poloautomatická nervová svářečka, gammasonda a umělá biologická nervová vlákna. Nejtěžší část operace prováděli Siganci, aby se zákrok uskutečňoval minimálně invazivně a bezpečně. Pokud nebyli Siganci dostupní, museli operaci provádět riskantněji normální chirurgové. Paraneurologické operace byly také ve 35. století spojeny s rizikem: případná chyba lékaře mohla vést k příliš těžkým neurologickým škodám. Rekonvalescence po operaci trvala v ideálním případě jen 48 hodin. (PR 559)

Mentálně stabilizovaní pacienti byli imunní prakticky proti všem Terrancům známým metodám výslechu a ovlivňování: psionické útoky jako telepatie, hypnóza, sugesce nebo psychozářiče zůstávaly stejně neúčinné jako drogy, chemikálie, dráždivé impulzy nebo jiné paramechanické výslechy. (PR 559)

Další stínící metody

Již na palubě GOOD HOPE byli Perry Rhodan a Reginald Bull od Arkonidana Cresta podrobeni hypnoškolení, podle kterého se mohli chránit proti paraschopnostem pomocí myšlenkového štítu. Přitom se ale nejednalo o mentální stabilizaci (PR 4)

Některé národy, jako Haluťané, Antiové nebo Cynové jsou od přírody imunní proti většině psionickým vlivům. Také mutanti a paranadané národy mohou s trochou cviku odolat paraútoku. Psychická odolnost Haluťanů se blíží schopnostem mentálně stabilizovaných (PR 478)

Historie

V časech Solárního impéria byli především významní správní úředníci, vysocí důstojníci nebo důležití specialisté (nositelé tajemství všeho druhu) mentálně stabilizováni, samozřejmě včetně nositelů aktivátorů. Až do 25. století byla jen jedna planeta, na které lze mentální stabilizaci provádět: Aralon. Vedle Solárního impéria používali také plophosské úřady tuto metodu, takže ve 35. století mohli zvláště zámožné osoby jako Tipa Riordan mentální stabilizaci získat (PR 307, PR 355)

Příkladem pro chybu při operaci může být Melbar Kasom, který několik týdnů musel bojovat s chorobomyslností, dokud nepřekonal vedlejší účinky a jeho rozum nezačal opět normálně fungovat. (PR 307)

Události během krize s Rojem v roce 3440 nechávají tušit, že postup byl používán velice úsporně, respektive jen v několika velice zvláštních případech. V poměru k celkové populaci Solárního impéria (asi 20 miliard) respektive k počtu zaměstnanců solárního vojska a vedení (několik milionů), stál jen relativně malý počet mentálně stabilizovaných jako imunní proti hrozbě (několik set). K mentálně stabilizovaným se přidalo několik imunních, kteří nebyli postiženi kvůli dřívější operaci mozku. (PR 501)

Ve 35. století již bylo možné operaci provádět v dobře vybavených kosmických lodích, pokud se speciální paraneurologické týmy nacházeli na palubě. Na palubě MARCO POLA tak byli mentálně stabilizováni Tahonka-No a Sandal Tolk (PR 559).

Samozřejmě že se objevovali situace, při kterých se ukázalo, že mentální stabilizace není žádnou dokonalou ochranou před cizími vlivy. Ukázaly to události pedoinvaze Takererů v roce 3438, ovlivnění Juliana Tifflora kodexovými molekulami jakož i nakonec Michael Rhodan ve fázi Torrica.

V roce 1303 NGL vyvinuli Arkonidané postup, který umožňoval injektáží syntetických opravných genů a stopových látek znovu vytvořit přerušené nervové dráhy. Buněčný aktivátor opravné geny ale neutralizoval. (PR 2015)