Menu

Hvězdné Roje stručně: Roj je mobilní minigalaxie, která z pověření kosmokratů podniká velkou okružní cestu přes velké množství galaxií, aby tam podporoval inteligenci. Toho je dosaženo skrze manipulace s gravitační konstantou navštívených galaxií.

Všeobecně

Struktura Roje

Známé Roje vypadají jako kočovné minigalaxie o maximální délce 10 000 světelných let. Jsou zahaleny do ohebného štítu. Ten zvěnčí prokazuje bublinovitou strukturu, která však nepokračuje do nitra Roje. Místo toho je vnitřek minigalaxie tvořen jedním souvislým prostorem. Pouze ústředí statická slunce jsou zahalena do zvláštních sekundárních ohebných štítů. Tak tomu alespoň bylo u Lokálního a Vaaligišského Roje.

Ohebný štít chrání Roj proti nepřátelům. Do Lokálního Roje mohli Pozemšťané proniknout pouze díky sextagoniovým explozím a použitím dimesexta pohonu MARCA POLA. Štít zároveň chrání Roj před gravitačním působením prolétaných galaxií a galaxie před gravitačním polem Roje.

MARCO POLO zaměřil při příletu Lokálního Roje přibližně 380 000 objektů, které se materializovali ve čtyřech fázích a nakonec se zahalily do ohebného štítu. Není zcela jasné, zda se u všech těchto objektů jedná o hvězdy.

S miliardou sluncí měl Praroj Litrakduurn hvězdnou hustotu srovnatelnou s normální hustotou v galaktickém disku. Necelých čtyři sta tisíc objektů v Lokálním Roji však představuje jen malý zlomek této hodnoty.

Vývoj a řízení

Roj se přesunuje tranzicí. Jako energetický zdroj tranzice fungují sluce u okraje ohebného štítu, které jsou obíhány stanicemi s projektory dráždivých impulzů. Stanice jsou přitom kontrolovány z řídícího světa, umístěného v energetickém centru Roje.

Slunce Central Static, hlavní soustava Lokálního Roje, byl gigantický modrý obr o průměru čtyř světelných let, v případě Vaaligišského Roje šlo o modrého obra s průměrem 0,5 světelných roků. Hvězda Central Static II Lokálního Roje, kolem níž kroužil z hyperprostoru vypadlý náhradní řídící svět Stato II, byla s průměrem 200 000 000 000 kilometrů (což představuje asi jeden světelný týden, mnohem rozměrnější, než běžná slunce tohoto typu.

Při průchodu galaxiemi se Roj pohybuje jako celek. Miliardy slunečních systémů v cílové oblasti je přitom uskladněno v hyperkokonech. Po příletu do cílových galaxií se Roj přesunuje pomocí podsvětelného letu a v krátkých tranzicích.

Roj může ve své přední části otevřít strukturální štěrbinu, kterou lze do Roje vpustit vybrané objekty – jako například Sluneční soustavu. Jde o surovinové světy, energeticky bohatá slunce nebo o zajímavé pomocné národy. Z konce Roje jsou někdy vyhozeny vytěžené planety či soustavy. Část sluncí, stojících v cestě pohybu Roje, nemusí být odstraněna do hyperkokonů, lze je také za pomoci tranzice odsunout do míst, kde jim nehrozí kolize s ohebným štítem minigalaxie.

Před příletem Roje

Asi padesát let před vlastním příchodem Roje se v cílové galaxii objeví Manipové, aby skrze manipulace s pětidimenzionální siločarovou gravitační konstantou provedly nezbytné přípravy. Homo superior vznikli pravděpodobně na základě takovéto přípravy. Ovšem galaktičtí hyperfyzici nebyli schopni zaznamenat žádné průvodní jevy adaptace, provedená Manipy.

Změna postupu

Zatímco Praroj Litrakduurn rozšiřoval biofóry života a zároveň manipuloval gravitační konstantou pro zvýšení inteligence v navštívené galaxii, pozdější Roje již on a noon kvanta nenesly. Rozšíření spór měly na starosti Spórové lodi.

Stavba Rojů

Je známo, že kosmokraté verbovali coby stavitele Rojů významné a vyspělé národy. Byli to kupříkladu Loowerové či kolektiv 36 národů (Oldtimeři/Barkonidané, též Errantové, Querioni, Petroniové).

Lokální Roj byl před 1,6 miliony lety vybudován pod záštitou Sedmi Mocných. Sluha matérie Ramihyn vystavěl kolem roku 1 235 000 před Kristem Roj Kys Chamei. Sluha matérie Torr Samaho zbudoval podle vlastních údajů tři Roje v průběhu tří milionů let.

V roku 1312 NGL se kosmokraté rozhodli, že již nebudou podporovat růst života v Univerzu, neboť podle jejich názoru nabral přílišnou převahu. Z tohoto důvodu byly odpojeny všechny existující Roje.

Známé Roje