Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Querioni
hledat

Querioni jsou prastarý inteligentní národ z hlubin vesmíru, skládající se z 36 ras (není zcela jisté, jestli Querioni skutečně představují všech 36 národů nebo jen jejich část). Byli přinejmenším spoluodpovědní za stvoření Roje (před 1,6 milionu let) a již před dávnými časy udělali krok k oduševnění. Předpokládá se, že ke Querionům patří i Errantové, Kosmičtí inženýři. Ti jsou zřejmě potomky Porleytů, kteří se po explozi v Andromedě smísili s primitivními divochy a později se vyvinuli v důležitý pomocný národ Vyšších mocností.

Když Querioni objevili tajemství psionické sítě, oddělila se část z nich z mateřského národa a začala za pomoci sítě cestovat vesmírem. Později tito Querioni založili organizaci Chodců sítě a zavázali se k ochraně DORIFERU. O jejich dalším osudu, resp. dalším vývoji ostatních Querionů, není téměř nic známo - až na, co se Alaska Saedelaere dozvěděl od Kytomy (Querionky, která dlouho hledala a konečně opět nalezla svůj lid).

Před 1,4 miliony letech podporovali Qevayaani z kolektivu budovatelů Roje Rytíře Hlubin Vaikana z Vaniloonu, který v galaktická kupě Tradom odrážel útoky negativní superinteligence OCCIAN. U Qevayaanů se pravděpodobně jedná o tři různé národy. Vaikana z Vaniloonu navíc podporovali Errantové se svými kosmickými platformami a potomci Hathorů. Před 1,17 miliony let vznikala z Qevayaanů a Rytíře Hlubin Vaikana z Vaniloonu superinteligence VAIA.

Protože Mléčná dráha ležela na cestě Roje, představoval Suprahet, který před 1,2 milionu let dosáhl Mléčné dráhy, velké nebezpečí. Milion příslušníků oduševnělého kolektivu budovatelů Roje se materializoval v podobě humanoidních bytostí, část se usadila na planetě Barkon, ti zbývající vešli ve známost jako Petronýři. V roce 1.115.674 před Kr. se Supraheta podařilo zkrotit. Část Querionů se opět odhmotnila a vrátila se do kolektivu, zbývající zůstali na Barkonu, kde postupně zapomněli na svůj původ a později se z nich vyvinuli Barkonidané.

Lidé odkryli v roce 2327 zkrocenou formu Supraheta na obří planetě Herkules. Budovatele zařízení na měsíci Impos nazvali na základě věku zařízení Oldtimerové.

Skupina Oldtimerů byla superinteligencí ID pověřena dohledem nad hyperkokony, v nichž byly ukryty hvězdokupy Štítonošů.