Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Querioni
hledat

Queriony lze vystopovat až k 36 národům, které před přibližně před 1,6 miliony let vybudovali Hejno.

Když se Terranci v roce 2326 poprvé setkali s jejich odkazem, vžilo se pro ně označení Oldtimerové (PR 152). Později se začalo používat rovněž označení Petronýři.

Všeobecně

Tento termín se používá, jako by se vztahoval k jedinému národu. Ve skutečnosti se však jedná o souhrnné označení všech 36 národů (PR 1307).

Po splnění svého úkolu se Querioni vzdali tělesnosti a vytvořili duchovní kolektiv (PR 1329).

Schopnosti

Querioni od nepaměti ovládali absolutní pohyb. K přemisťování používali psionickou síť, a to nejen v oblasti kosmonukleotidu DORIFER, ale síť, která pravděpodobně pokrývala celé standardní univerzum (PR 1301 - Computer, PR 1304 - Computer).

Tato schopnost jim také umožňovala proniknout do nitra kosmonukleotidu bez pomoci DORIFERské kapsle (PR 1329).

Jejich nehmotnost však měla zároveň za následek vážnou nevýhodu. Ve standardním vesmíru se mohli fyzicky manifestovatouze tehdy, když technická zařízení stanice Síťochodců vygenerovala projekční tělo. Tím pak byli vázáni na příslušnou stanici (PR 1340).

Známí Querioni

Relikty Petronýrů

Relikvie zanechané Petronýry v Mléčné dráze byly nalezeny Terranci během fáze Solárního impéria. Vzhledem k jejich stáří více než 1 milion let a kvůli nedostatku dalších znalostí byla tehdy neznámá rasa tvůrců označována za Oldtimery.

Příklady petronianských objektů jsou např.:

Dějiny

Před zhruba 1,6 milionu let postavil kolektiv 36 národů Hejno. Někteří z těchto stavitelů Hejna byli aktivní i později. Podle errantského almanachu byli jednou z ras stavitelů Hejna i Errantové (PR 1973).

Querioni byli považováni za vysoce vyspělé a byli na pokraji toho, aby se stali superinteligencí. Podle Carfeše však neučinili rozhodující krok a zdegenerovali (PR 1300).

Qevayaani

Před 1,4 milionu let podpořil milion Qevayaanů z kolektivu ras stavitelů Hejna Rytíře Hlubiny Vaikana z Vaniloonu ve skupině galaxií kolem Tradomu. Rytíř se zde pokoušel odrazit útoky negativní superinteligence OCCIAN. Termín Qevayaani byli pravděpodobně označením pro tři různé národy.

Vaikan z Vaniloonu se však mohl opřít i o loděnicové platformy Errantů a potomků Hathorů.

Před 1,17 milionu let vznikla z většiny Qevayaanů a Rytíře Hlubiny superinteligence VAIA. Ze zbývajících Qevayaanů vzešly rasy Tonkihnů a Guyaamů. Bylo nalezeno pouze několik vyobrazení třetí humanoidní rasy s dlouhými vlasy.

Petronýři a Barkonidané

Vzhledem k tomu, že Mléčná dráha ležela v cestě Hejna, představoval pro putující minigalaxii velkou hrozbu Suprahet. Milion členů zduchovněného kolektivu stavitelů Hejna se zhmotnil do humanoidní podoby. Někteří z nich se usadili na planetě Barkon. Těmto lidem se pozděěji říkalo Barkonidané.

Zbytek se stal známým jako Petronýři nebo Galaktičtí inženýři. Jejich spojenecké rasy je považovaly za technicky vynalézavé, ale také velmi militaristické. Zdá se, že si tyto spojence získávali i pomocí násilí a nátlaku, jak ukazuje jejich jednání s Läandery (PR 940).

Národ, kterému Terranci říkají Oldtimerové, vybudoval sedm pastí v podobě planetárních valů (PR 2209 - komentář, PR 2667 - komentář).

Dalším obranným a zbraňovým systémem Petronýrů byl tzv. obranný tetraedr proti hordě v M 13 (Modrý svazek 15).

Petronýři jsou považováni za stavitele tří Hvězdných klenotů a centrální pevnosti Moošar (Modrý svazek 14). Byli také iniciátory vzniku temného mračna Provconova pěst (PR 940).

Po vítězství nad strašlivými nájezdníky Divokých hord následovalo dlouhé období úpadku. Věda a výzkum se zhroutily, znalosti byly ztraceny. Četné civilizace v Mléčné dráze se ocitly na pokraji kolapsu, tisíce světů přestaly být obyvatelné (Modrý svazek 14).

Poté, co se moci v Mléčné dráze chopili Cyéni, se proti jejich tyranskému režimu začal zvedat jen nesmělý odpor. V čele odboje stáli poslední Petronýři, kteří se po válce stáhli z galaktické scény a snažili se vytěsnit a zapomenout na vše, co se událo (Modrý svazek 14).

Když byl Moošar znovu objeven, Petronýři i Cyénové se snažili získat Hvězdné klenoty (Modrý svazek 14).

Roku 1 115 674 př. n. l. se podařilo zkrotit Supraheta. Ze světů 17planetárního valu se staly měsíce planety Herkules (PR 2036 - komentář). Někteří ze zhmotněných Querionů se následně vzdali fyzické existence. Ti, kteří zůstali na Barkonu, vytvořili rasu Barkonidanů a časem ztratili vědomosti o svém původu.

Oldtimerové

První relikvie objevili Terranci na měsíci Imposu v roce 2326. Stavitelům zařízení se pro jejich stáří říkalo Oldtimerové (PR 152). V roce 2327 byla v Herkula zkoncentrovaná zbytková substance Supraheta zničena zařízením instalovaným Oldtimery (PR 164).

Petronýři

Skupina Oldtimerů (Petronýrů) byla TÍM pověřena, aby převzala dohled nad hyperkokony, v nichž byl mimo jiné uzavřen hvězdný oceán Jamondi, a nahradila tak předchozí strážce. V hvězdném archipelagu Hayok na planetách Hayok a Korphyria narazili Terranci na strážní stanice hvězdného oceánu Jamondi PR 2209.

Síťochodci

V roce 50 027 př. n. l. kosmonukleotid DORIFER, nacházející se v mocenské oblasti Estartu, zvýšil psionickou konstantu ve své sféře vlivu jako reakci na přenos NARGA SANT z vesmíru Tarkan. Proto o 37 let později opustilo třináct Querionů duchovní kolektiv svého lidu a prošlo cílenou devolucí. Založili organizaci Síťochodců, aby nezávisle na kosmokratech dohlíželi na DORIFER. Díky zvýšení psikonstanty mohli psionickou sítí procházet nejen Querioni, ale i bytosti z nižších úrovní existence (PR 1300, PR 1307, PR 1348).

Sabhal, čtvrtá planeta slunce Moorga ve středu kulové hvězdokupy Parakku ("sídlo bohů" v jazyce Querionů), se stal hlavním světem Síťochodců. Pět tisíc stanic Síťochodců, zřízených v uzlech preferenčních vláken psionické sítě, sloužilo jako jejich operační základny. Kosmonukleotid byl následně ohrožen také kosmickými zázraky Kultu válečníků, který se objevil v mocenské oblasti Estartu. Válečníci v psionické síti vytvořili takzvané tišinaté zóny (PR 1300).

Querioni se omezili především na to, aby Síťochodce podporovali svými technologiemi. Z velké části se drželi stranou operativních záležitostí (PR 1307).

V reakci na přesun galaxie Hangay z vesmíru Tarkan došlo k DORIFERskému šoku. Kosmonukleotid DORIFER se v roce 447 NGL "uzavřel" a snížil psionickou konstantu na původní hodnotu. V důsledku toho byla po více než padesáti tisících letech existence organizace Síťochodců Querionem Wybortem rozpuštěna. Querioni se stáhli do MĚSTA.

Systém Stardust

V únoru 1463 NGL bylo v podzemních zařízeních pod Stardustskou skalní jehlou na Avedě v systému Stardust objeveno osm stříbrokoulí Oldtimerů. Pravděpodobně je tam uložilo TO a následně je použili Terranci ze Stardustu v boji proti Frekvenční monarchii a VATROX-VAMU (PR 2560). Dále byla na planetě Katarakt, rovněž v soustavě Stardust, uvnitř hory Otaramo nad Rubínovým městem, objevena observatoř Oldtimerů (PR 2561).

Zdroje

PR 152, PR 164, PR 940, PR 1300, PR 1307, PR 1329, PR 1340, PR 1348, PR 1973, PR 2560, PR 2561

PR 1301 - Computer, PR 1304 - Computer

PR 2036 - komentář, PR 2209 - komentář, PR 2667 - komentář

Modrý svazek 14, Modrý svazek 15

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Querionen« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)