Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 940
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 940
Název:Zrození temné mlhoviny
(Geburt einer Dunkelwolke)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 1.114.035 př.n.l. / kolem 50.000 př.n.l./ kolem 34853587
Jejich úsilí způsobí zkázu jejich národa
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - dva Terranci zažijí stvoření Provconovy pěsti

Tezohr - muž, který svůj národ vede k existenci bez těla

Khara-Kharand - Tezohrova společnice

Gwester - kosmický inženýr

V Lakikrathu zažijí Ronald Tekener, Jennifer Thyron a Zwotterka při pozorování královské psychody historii Provconovy pěsti:

Než do Mléčné dráhy vpadly divoké hordy, žili Pra-Zwotterové, kteří v pravidelných intervalech měnili svá pohlaví a sami sebe nazývali Läandové, mírumilovně v Říši Arla Mandra, která se stávala ze dvaceti dvou sluncí, jejich planety byly spojeny nehmotnými mosty.

Jednoho dne se v Arla Mandra objevila loď Petroniů1), kteří se označovali za Galaktické inženýry. Byli o hlavu větší než Läandové. Petroňan Gwester navštívil krále Tezohra, který se ve své ženské fázi nazýval Tezah, a nechal si své letní sídlo Thobuskan (Lakikrath) vybudovat na Tho-Thoumu (Tekheter), měsíci obří planety Thotond. Gwester navrhne Thoton, třetí planetu slunce Thoto (Alwal) proměnit na mračno kosmického prachu, které bude Arla Mandru chránit před útočníky.

V Tezohrovi/Tezah mezitím narůstá schopnost vytvářet paraplazmu. V několika snech našeptává nepodstatný hlas králi, že určením Läanderů je jako beztělní vstoupit do prachového obalu Arla Mantry a vytvořit tak paraplazmatickou sféru, která přezáří všechna nebeská tělesa v Mléčné dráze. Dá tak budoucím událostem důležitý signál. Že bezpočet jiných Läandů stejné poselství rovněž vyslechlo, je pro Tezohra důkazem jeho domněnky, že k němu hovoří kolektivní vědomí minulé Läandské generace2).

Trosečník Chembee, který patří k národu, který Petroniům slouží jako žoldnéři, varuje Läanda před tím, aby se stal závislým na Galaktických inženýrech, ale Tezohr vidí v prachovém obalu nový domov pro svůj národ.

Na Ailandu (Zwottertracht) v systému slunce Ail (Zwotta) provede Tezohr a jeden milion jeho žáků přechod na novou existenční rovinu a zanechá po sobě své cenné zkušenosti a svou Parusii ve formě psychody.

Záření paraplazmatické sféry a psychody narušuje Petronie tak silně, že s bojovými roboty zaútočí na královskou halu na Ailandu, ve které jsou psychody uloženy. Tezohrův/Tezahřin společnice/společník Khara/Kharand organizuje obranu a navede petronijské roboty k psychodě, která je strukturální trhlinou vtáhne do jiného kontinua a změněné je dopraví do prachového obalu. Nakonec přesvědčí Petroniové Läandy, jejichž duch je parusským zářením také zmaten, proti psychodám.

S pomocí svých žáků se Khara/Kharandovi podaří je sto psychod ukrýt na planetách Tho-Thoum, Geevon (Gäa), Geevra a Geevau, třetí, čtvrté a páté planetě slunce Geev (Prov), nebo v nedosažitelných úkrytech na Ailandu. Zbytek byl zničen. Khara/Kharand a její žáci vstoupí nakonec sami do paraplazmatické sféry a způsobí tak nechtěně zánik lodi Petroniů3).

Kvůli kontaktu atmosféry s prachovým obalem přemění skleníkový efekt kvetoucí planetu Ailand na pouštní svět, na kterém žijí potomci Läandů, Zwotterové. Silné a nekontrolovatelné parusské záření degeneruje jejich ducha během mužské fáze.

Na útěku před Haluťany4) a před dalšími lemurskými kmeny uprchli o tisíc let později do temné mlhoviny Vincranové. Protože trpí vlivem Parusie a žádají, aby byly psychody zničeny, jsou psychody převezeny do ženské kolonie. Aby se existence zwotterských žen před Vincrany utajila, prohlásí Zwotterka Regga proces pohlavní přeměny a proces zrození za náboženské tabu a nařídí přísné rozdělení obou pohlaví.

O tisíce let později pozná Zwotterka Blinizza při kontaktu s psychodou, že pra-zwotterskými artefakty fascinovaný Vincrane Harzel-Kold je Tezohrův vyvolený. Přihraje mu proto »Oko krále«. Pod jeho a tedy i Tezohrovým vlivem je zplozen Boyt Margor. Aby si vzpomněl na svůj původ a určení, předají Zwotterky chlapci jako amulet velkou psychodu Khara/Kharandy, poté co ho v šesti letech propustí ze svého opatrování. Protože Margorův vývoj později stále více směřuje špatným směrem, postaví proti němu Tezohr Brana Howatzera jako protivníka, který na něj má pozitivně působit. Ale ani po spojení s Dunem Vapidem a Eawy ter Gedanem, které mu Tezohr přihraje jako posily, neumožní Howatzerovi, aby se Margor stále více nevzdaloval svému určení, totiž stát se zdokonalenou komponentou paraplazmatické sféry, a nezačal usilovat po moci5). Tezohr je proto nakonec donucen se s pomocí Zwotterek objevit na Lakikrathu jako paraplasmat.

Tekener je připraven Tezohrovi opatřit kosmickou loď, protože král svou úlohu může splnit jen na Zwottertrachtu.