Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 855
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 855
Název:Spektrum ducha
(Spektrum des Geistes)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 34913579 / 3586
Je dědicem minulé kultury - jeho cílem je moc
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - nový mutant se stává hrozbou

Virna Marloy a Harzel-Kold - rodiče Boyta Margora

Vic Lombard, Jorge, Cloen Bellon a Cilla - několik obětí Boyta Margora

Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan - neúprosní protivníci Boyta Margora

Štván Gäajskými mutanty navštíví Boyt Margor v lednu 3586 psycholožku Cillu, která má za úkol pomoci přivyknout osobám z cizích světů přicházejících na Zemi. Vypráví jí svůj příběh:

V roce 3491 následovala Gäaneranka Virna Marloy, která doprovázela transport uprchlíků do Provconovy pěsti, vincranského Vakulodivoda Harzel-Kolda z lásky na pouštní svět Zwottertracht. Vincrane se zajímá o jako psychode nazvaný paraplazmatický plastik, hlubinné obrazy a reliéfy, které Pra-Zwotterové, vyhynuté původní obyvatelstvo druhé planety tmavočerveného slunce Zwotta, vytvořili pomocí své duševní síly a ze kterých vychází psionické záření. Jeden z nejdojemnějších kousků v jeho sbírce je »Královnino oko«, jako pěst velké vejce namodralé barvy1). Degenerovanými potomky Pra-Zwotterů jsou 1.30 metrů vysocí humanoidi s kůží barevnou jako hlína. Bezvlasá hlava, která zabírá třetinu těla Zwotterů, má hrubý obličej, oči se dají zakrýt šlachovitými a svalovými svazky obklopenou kůží1). Poslušni příkazu svých bohů, rozdělují Zwotterové psychody na všechny planety temné mlhoviny Provconova pěst, kterou Harzel-Kold označuje jako paraplazmatickou sféru. Aniž by Vincranovi prozradila, že je těhotná, vrací se Virna Marloy zpět na Gäa, zatímco se Harzel-Kold vyvává hledat »Stoupající slzy«. Na nátlak svého pod vlivem psychody zplozeného, nenarozeného syna2) se Gäaneranka v roce 3492 ale s Vakulodivodem Galinorgem vrací zpět na Zwottertracht. Odpor, se kterým Zwotter Blinizzer na její graviditu reaguje, vzbudí ve Virně Marloy během krátké doby podezření, že by Zwotterové mohli být androgyními tvory, kteří po pohlavní přeměně ztratí vzpomínky na svou předchozí ženskou eventuálně mužskou fázi3). Bezprostředně před narozením dítěte se objeví strašlivě vyhublý Harzel-Kold. Vysvětluje, že »Oko«, které nikdo dlouho nezůstane v držení jednotlivce, je asi špión, psychotronické médium, přes které zduševnělí Pra-Zwotterové, kteří žijí v psychodách, tajně pozorují své království. Před tím než vysílený Vincrane zemře, označí dítě, které Virna Marloy čeká, za agenta Pra-Zwotterů. Poté co, ošetřována Blinizzerem a dalšími Zwottery, svého syna porodí, vrací se Virna Marloy, následující radu Harzel-Kolda, zpět na Gäa a přenechá dítě Zwoterům.

Virna Marloy nastoupí do služby v kosmické flotile a v roce 3493 si vezme svého starého přítele, bývalého kapitána Vica Lombarda. V roce 3498 jí Vincrane Galinorg přiveze jejího syna, albínsky bledého chlapce s protáhlým čelem a tyrkysovými vlasy. Nosí amulet, jehož materiál matce okamžitě připomene psychodu Harzel-Kolda. Gäaneranka ho dá pod jménem Boyt Margor do kosmického sirotčince. Protože ho kvůli jeho psychické odlišnosti okolí odmítá, naučí se mladý Margor dělat z lidí, ke kterým má psí-afinitu, své paratendry bez vůle. Lidi, kteří mu stojí v cestě, bez rozpaků zabíjí, stejně tak i Vica Lombarda, kterého zabije jeho paratender, věkem sešlý prospektor Ferro Strannitz. Aby od svého hrozivého žáka získal odstup, vyhlásí Boyt Margorův učitel Jorge Bellon v roce 3504 expedici ke čtvrté planetě systému Teconteen4). Když je o týden později nalezen mrtvý, zemře také Virna Marloy ve věku jen 34 let.

Když se v roce 3524 narodí Bran Howatzer2), sleduje Margor, který svou moc stále zvětšuje, vývoj mutanta, který své nadání skrývá, a nakonec ho v roce 3548 vyzve, aby se s ním spojil. Aby získal Howatzerovu důvěru, zabije na něj nasazeného agenta NEI Cloena Bellona. Zděšený Margorovou monstrózností odmítne mutant jakoukoliv spolupráci. V roce 3567 objeví paratender, že Howatzer se spolčil s v roce 3548 narozeným Dunem Vapidem2), ale blesk, který Vapido svými schopnostmi vyvolá, smaže stopu obou mutantů. V roce 3579 narazí Margor na neobydleném ostrově v Gangloském souostroví znovu na Brana Howatzera a Duna Vapida jakož i na dvanáctiletého Eawy ter Gedana2) a nabídne jim spolupráci, ale tři Gäajští mutanti na něj zaútočí a zaženou ho na útěk.

Galinorga, který se rovněž stal paratendrem, musí Margor poté přenést na Zwottertracht. Tam se mutant nabije psionickou energií a nakonec zničí dům se sbírkami svého otce5), aby psychody nepadli do rukou nepřátelských mutantů. Je si ale vědom výroku svého otce, že přinejmenším »Královnino oko« je ještě někde v oběhu6).

Po skončení svého vyprávění Margor psycholožku zabije.