Menu

Provconova pěst

Provconova pěst je energeticky nabitá temná mlhovina poblíž centrální oblasti Mléčné dráhy. Kulovité mračno s průměrem asi 4.9 světelných let se nachází přibližně 35.000 světelných let od Sluneční soustavy.

Uprostřed temné mlhoviny se vytvořila dutá koule. V jejím vnitřku se nachází 22 Slunečních soustav, ze kterých mají čtyři obyvatelné planety – Gäa, Vincran, Tekheter, Zwottertracht. Soustava se světem Černá Manta leží v prachovém obalu.

Mnoho let byla cesta do Provconovy pěsti možná jen skrz stále se posunující koridory mezi energeticky měnícími se silami a mračny prachu.

Raná historie

Část Lemurů se za války proti Bestiím/Haluťanům zachránila v temné mlhovině a ukryla se na planetě Vincran. Paranadání jejich potomků Vincranů, Vakulodivodů, jim umožnilo prostupovat prachovým obalem skrz nalezené koridory.

Z tohoto národa se odštěpili Tekheterové, kteří se usídlili na měsíci Tekheter obří planety Arwalal II v systému Arwalal. Narozdíl od Vincranů, kteří kosmické lety mezitím odmítají, Tekheterové kosmické lety provozují a dostali se mimo temné mračno. Kosmické lety Tekhetrů byly ale v roce 3460 na velmi nízké úrovni.

Koncil Sedmi

Soustava Prov v temné mlhovině se během Larské invaze stane opěrným bodem larských vzbouřenců z národa Provcoňanů a po jejich připojení k alianci Pozemšťanů jí začne využívat i Solární impérium. Později, po zmizení Země a Měsíce, se stáhnou zbytky Solárního impéria (a USO) na planetu Gäa slunce Prov. Je zde založeno Nové Einsteinovo impérium.

Zwotterové a Hordy z Garbeše

Později se ukáže, že Provconova pěst byla Rytířem Hlubiny Armadanem z Harpoonu použita jako zbraň proti Hordám z Garbeše před 1.2 milióny lety.

Uměle vytvořená temná mlhovina byla milióny Pra-Zwotterů z planety Zwottertracht, kteří se vzdali tělesné existence, paraplazmaticky nabita. To vedlo k energetickým turbulencím a vyvolalo to úpadek Pra-Zwotterů. Pra-Zwotterové po sobě zanechali psionická umělecká díla – psychody.

Se vznikem Margorovy peřeje proniknutím vincransko-gäajského mutanta [[Boyt Margor|Boyta Margora] do paraplazmatické sféry Zwotterů v roce 3587 zmizí energetické turbulence a do temné mlhoviny se bude bez větších problémů dát dostat. Psionické záření Margorovy peřeje vede k dezorientaci Garbešanů, kterou naplánoval Armadan z Harpoonu.

Působí jak na Labori, které vůdce hord Amtranik usídlil na Arpa Chai, tak i na Orbitery přeprogramové Amtranikem na Garbašany ze ZAŘÍZENÍ Armadana z Harpoonu.

Zpočátku negativně zapůsobí Margorova peřej také na Posbie a Centrální plazmu. Již dříve, před vznikem Margorovy peřeje, se zjistilo, že amok zachvacující Multi-cyborgy, jejichž mozky byly vybudovány z plasmy Posbiů, se objevuje tím častěji, čím více Mucyové procházejí obalem Provconovy pěsti.

Taurec

V roce 1171 NGL se pokusí pomocníci strážce Truillau (Taurec) bezúspěšně znovu navrátit Provconovu pěst do jejího starého stavu.