Perry Rhodan 924 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 924
Název:Vábení psychody
(Lockruf der Psychode)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Návrat do Provconovy pěsti - na nové cestě k moci
Hlavní postavy románu:

Julian Tifflor - První Pozemšťan se dozví příběh Baya Gherölové

Boyt Margor - Gäajský mutant na cestě k nové moci

Hotrenor-Taak a Pyon Arzachena - noví paratendři Boyta Margora

Prener Jarth a Galinorg - dva Vakulodivodi

Organizz a Generizza - bytosti z planety Zwottertracht

Goran-Vran1) předá Julianu Tifflorovi v GONDERVOLDU zprávu Bayi Gherölové, která se rozhodna zůstat u Loowerů. Tifflor spustí rozsáhlou pátrací akci po GORSELLU uneseném Boytem Margorem, která ale zůstane bezvýsledná. Při příletu na okraj Provconovy pěsti Hotrenor-Taak namluví Vincranské lodivodské stanici, že chce navštívit Lary v Provconově pěsti, aby ho přijali do svého společenství. Když se starý Vakulodivod2), který lodivodskou stanici od jejího postavení nikdy neopustil, za Lara zaručí a vysvětluje, že asi jako nezvěstný bratr vrací domů, je navigátor Prener-Jarth připraven, odvést SVE-křižník přes temnou mlhovinu. Margor si poté podrobí Vincrana své vůli.

Na Zwottertrachtu3) nalezne Boyt Margor ke svému překvapení dům svého otce Harzel-Kolda neporušený, ačkoliv ho kdysi společně se sbírkou psychod zničil4). Galinorg oznámí, že kdysi vzácné psychody Zwotterů odnesl do úkrytu v horách, než je Margor stačil zničit. V naději, že je Margor jednou odvede k místu jejich vniku, postavili mu později domorodci kopii zničené budovy. Margor ovšem zjistí, že všechny tam uložené psychody jsou padělky5). Aby nalezl pravé artefakty, vydá se s Hotrenor-Taakem, Pyonem Arzachenou, Sněhovou vločkou, Albanem Vishbonem, Poulem Santixem, Allanen Milesnonem, Zwottery Organizzem a Generizzem, svou družkou Gotou a deseti dalšími Tempestery na výpravu do hor. Hledání ale ztroskotá. Nakonec oba Zwotterové, kteří si předtím stěžovali na bolesti, zmizí. Z jejichž těžce srozumitelné hatmatilky se dá zjisit jen, že prý nastala »perioda cyklického navrácení schopnosti bolesti«. Když se Organizz opět objeví, zabije Margor Zwottera v návalu hněvu pomocí své psionické energie a později zjistí, že jeho napuchlé tělo vykazuje ženské vlastnosti.

Zvláštní přitažlivost Sněhové vločky k prazwotterským uměleckými dílům je nakonec přivede do jeskyně s psychodami. Mezi nimi se nachází »Šroubovice věčnosti«, sedm metrů dlouhý »Obraz korunovace«, »Malý myslitel«, »Tančící panna«6) a Ladonnijská psychoda, která má tvar popínavé rostliny a která zvláště silně vyzařuje7).

18. března 3587 je na Gäa v pustém muzeu po exodu Terranců dalekosáhle opuštěného města Sol-Town otevřena Hotrenor-Taakem zaranžovaná výstava psychod. Artefakty přitáhnou obyvatele planety, mezi jinými i Roctin-Para8) a jeho Provcoňany, převezmou je do své moci a ulehčí Margorovi, je ovládnout.

Gota oznámí mutantovi, že s ním čeká dítě, a nakonec musí před jeho vznětlivou reakcí uprchnout. Kdy Margor den po návštěvě Gäa opět odletí na Zwottertracht, přivede Ganerizza Tempesterku vychrtlou a pomatenou zpět. Gota zemře, aniž by Margorovi mohla vysvětlit, co se stalo. Mutant chce použít psychody, aby získal rektruty a z Provconovy pěsti, jeho nové říše, udělal shromaždiště galaktických národů. Na jeho příkaz objeví Pyon Arzachena galaktickou pozici blízko Provconovy pěsti ležící planety Jota-Tempesto a přinutí domorodce pomocí vyzařování »Tančící panny«, aby ho následovali do Provconovy pěsti. Také na jiných planetách Margorovi paratendři pomocí psychod získají mnoho dobrodruhů k cestě do temné mlhoviny. Haluťané Balcen Nard, Frocen Than, Panac Leigh a Olmer Fruhn podlehnou na Goofondu, třetí planetě slunce Tophot, tak vábení prazwotterského artefaktu, který přinesl Prener-Jarth s HARZEL-KOLD na svět obydlený potomky Terranců, Neoarkonidanů a Antiů. S ONOS, jednou z halutských lodích, které byly kdysi integrované do flotily GAVÖKu9), odletí do Provconovy pěsti.

Ve Sluneční soustavě je mezitím pozorováno vzrůstající stěhování národů do temné mlhoviny, nepřikládá se tomu ale žádný význam.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!