Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 675
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 675
Název:Monument moci
(Monumente der Macht)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Černá pyramida přistála na Olympu - robocísař je pronásledován
Hlavní postavy románu:

Anson Argyris - bývalý vládce Olympu je pronásledován

Roctin-Par - vůdce provcoňanských rebelů

Tak Son a Yumeko Chandri - dva lidé se obětují pro svobodu

Kratos-Pyr - sektorový velitel Larů

Loki - naprogramovaná obluda

Počátkem dubna 3560 jsou ve hlavním městě Olympu Trade-City Supertěžkými zatčeni dr. Tak Bon a dr. Yumeko Chandri, kteří několik týdnů před obsazením obchodního světa založili firmu »Impossible Animals«. Kratos-Pyr, vojenský velitel larské flotily v sektoru Boscykovy hvězdy, přinutí oba potomky Terranců, vytvořit stvoření, které bude schopno vycítit elektronické záchytné systémy. Chce tak proniknout do podzemí paláce císaře Ansona Argyrise, aby odhalil jeho tajemství. Z genetického materiálu mláďat Okrilla1) vyrobí Bon a jeho družka jako psa velké stvoření, kterého po lstivém božském služebníkovi ze staroterranských bájí nazvou Loki. Loki má lebku tapíra, ohebný trup a osm krátkých nohou. Může měnit také svůj tvar a ve tvaru obludy zabije několik Larů. Když nakonec zabije také Kratos-Pyra, spustí jeho genetické naprogramování celkový rozpad buněk a zemře jako neškodně působící původní zvíře. Tak Bon a Yumeko Chandri uniknou pomstě Larů sebevraždou.

Ve stejné době vyhledá Roctin-Par, který s Benem Swansonem a Chasem Hiattem z Provconovy pěsti přiletěl na Olymp, Ansona Argyrise a vysvětlí císaři, jehož robotské tělo mezitím nosí masku starého skokana Alaya Kranteka, že objevením černé pyramidy, která je Monumentem moci, nastává v Mléčné dráze terciární stádium a že okamžitě musí začít jednat, nebo bude zanedlouho celá galaxie v pevných rukou Koncilu. Pyramida patří dalšímu, jemu neznámému národu Koncilu, a má za úkol polaritní bloky, kterými SVE-křižníky čerpají energii z hyperprostoru, po určité době nabít cizí formou energie. Kromě toho plní pyramida ještě další úkol, o kterém Roctin-Par ale už nic neví, pokud by si nechtěl zahrávat s psychologií a okultismem. Stejně jako Hyptonové, by se ani žádný Lare neodvážil vstoupit do takovéto pyramidy, protože by ztratil svou tvář, což by mělo strašlivé následky.

Protože ho Provcoňan požádal, aby prozkoumal tajemství pyramidy, přiblíží se Argyris k černé pyramidě, která dospěla na Olymp. 245 metrů vysoký útvar má šestihrannou základnu s délkou hrany 42.5 metru. V okruhu pěti set metrů od pyramidy ztrácejí všechny předměty svou barvu. Živí tvorové, kteří do této oblasti vniknou, zemřou. Robocísař pozoruje, jak se mezi pyramidou a sto metrů nad ní vysícím SVE-křižníkem vytvoří fluoreskující záře a žlutý blesk obě tělesa jako energetická pupeční šňůra na nějakou dobu spojí. Argyris projde zónou smrti a pokusí se vniknout do černé pyramidy. Roctin-Par vidí, jak převlečený Skokan náhle zmizí a jak se krátce na to obrovsky zvětšená polotransparentní postava objeví nad pyramidou a zahalí SVE-křižník. Kontakt energetické postavy s energetickým pláštěm Larské lodi vyvolá prudký výbuch, který křižník roztrhá a poškodí špičku pyramidy. Hned poté opustí robot Vario-500, který svou masku kvůli energetickému sání Monumentu ztratil, kymácejíce trhlinu na špici. Roctin-Par ho zachrání a odveze do jeho podzemní tajné základny. S vejčitou lodí císaře Svobodných obchodníků opustí Provcoňan Olymp a odveze Varia ke své mateřské lodi, kde kybernetičtí specialisté z Provconovy pěsti pomohou robotovi s regenerací. Anson Argyris si ale vzpomene jen na to, že v černé pyramidě, krátce před ztrátou vědomí, měl pocit, jako by se díval do nesmírné prázdnoty, ve které něco žádostivě a lačně čekalo2).

Pak se transmiterem vrací robocísař zpět do své říše3).