Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 11
hledat
Díly:650699 (50 dílů)
Čas děje: 3459 - 3460
Autoři:William Voltz, Ernst Vlcek, H.G. Francis, Hans Kneifel, H.G. Ewers, Clark Darlton, Kurt Mahr
Koncil Sedmi přebírá vládu nad Mléčnou dráhou, začíná invaze Larů. Perry Rhodan může lidstvo zachránit jedině tak, že transferuje Zemi do Hvězdného víru. Terra nyní obíhá kolem slunce Medailon.

Od Rhodanova návratu z Naupaumu uplynulo teprve osm měsíců a Mléčná dráha je zase ohrožena velkým nebezpečím. Z galaxie NGC 3190, vzdálené od Mléčné dráhy asi 21 milionů sv. let, přichází národ Larů. Se svou pokročilejší technikou si podrobí národy Mléčné dráhy a chtějí je zapojit do vlastního svazku Hetosu Sedmi, který se nazývá též Koncil. Vrchní velitel Larského loďstva je Hotrenor-Taak, který velí celé invazi. Larové si myslí, že Perry Rhodan je jediným vhodným kandidátem na místo Prvního Hetrana, larského místodržitele v Mléčné dráze. Brzy se Rhodan dostane do kontaktu s larskými rebely, Provcoňany a jejich náčelníkem Roctin-Parem. Před Lary Rhodan předstírá loajálnost.

Atlan při pokusu zachránit NATHANOVY vědomosti je zatčen Lary a odsouzen k trestu smrti. Rhodan tento rozsudek vykoná ale jen tak na oko. Díky novinkám, jako je KPL-přístroj a Hoštrův paraventi se podaří překonat převahu Larské techniky. Díky Roctin-Parovi se pozemšťané soustředí na planetu Gäa uvnitř Provconově pěsti. Gäa je domovský svět rebelů a je možné se na něj dostat jedině s pomocí lodivodského národa Vincranerů. Krátce na to prokouknou Larové dvojí hru Pozemšťanů, kteří se před nimi zachrání jen díky vylepšenému Antitemporálnímu slapovému poli. Přes obtíže bude novým Prvním Hetranem Mléčné dráhy jmenován Leticron.

V roce 3440 objevila jedna průzkumná loď v centru Mléčné dráhy další sluneční transmiter, který vystavěli Lemurové za války s Haluťany. Nyní, 19 let od objevu, vede Atlan expedici k tomuto transmiteru v soustavě Archi-Tritrans. Objeví tam stopy tajuplného loutkaře Callibsa, který se nedávno vydal pátrat po Obleku Zmaru a uvízl tu. Po překonání několika problémů se zmocní řídící stanice transmiteru. Alaska Saedelaere, nynější držitel Obleku Zmaru, přitom hraje důležitou roli. Okolo jednoho ze tří transmiterových sluncí krouží bílá trpasličí hvězda Kobold. Tato trpasličí hvězda je Pozemšťany přesunuta do Sluneční soustavy. V budoucnu vytvoří společně se Sluncem sluneční transmiter po vzoru Lemurů. Brzy na to je ale Sluneční soustava ohrožována Larskými časovými tykadly, které mají zničit ASP. Pozemšťané pochopí, že jedinou šancí je útěk. Země s Měsícem se transferují do Archi-Tritrans systému a Kobold zůstane ve Sluneční soustavě na místě Země, aby udržel rovnováhu. Krátce po přijetí v Archi-Tritrans jsou ale Země a Měsíc opět vyzářeny a nikdo nezná místo určení tohoto převodu. Na Olympu se objeví Mastibekkové, kteří rovněž patří k Hetosu Sedmi. Jejich černé pyramidy symbolizují konečné dobytí Mléčné dráhy. Atlan prozkoumává v Andromedě soustavu Gercksvira, další sluneční transmiter Lemurů. Na jedné planetě této soustavy objeví žijící archiv, protože Lemurové všechny své vědomosti uložili do zvířectva této planety. Tak se Atlan dostane k plnému seznamu všech Lemurských transmiterů. Jeho domněnka, že se Země a Měsíc přes tento transmiter přesunuly dále, se potvrdí.

V Mléčné dráze musí zatím Leticron spolknout těžkou prohru, když je ze zajatecké planety Czugmonth osvobozeno několik milionů Pozemšťanů. Z pomsty chce zničit Plástev 1000, nepodaří se mu ale zabránit tomu, aby se všichni Staromutanti dostali do bezpečí. V této době jsou na Ertrusu odhalena některá tajemství Mastibekků. Pyramidy Mastibekků slouží k tomu, aby Larské lodě mohly v pravidelných intervalech dobíjet své energetické zásobníky. Krátce nato se v Mléčné dráze objeví jeden z Greiků. Také oni patří k Hetosu Sedmi, jsou ale mírumilovní. Atlanovi se podaří ukázat Greikovi hrozné činy Larů, ten ale poté umírá.

Země a Měsíc dorazily mezitím do neznámé části vesmíru, do Hvězdného víru. Blízko u Země naleznou ztroskotanci planetu Goshmos Castle, která obíhá kolem slunce Medaillon. Na této planetě je 'božstvo' jménem Zeus, které si podrobilo zdejší zubří obyvatele Murciery. Tato bytost vypadá jako řecký bůh, ale ve skutečnosti je to obrovský mravenec. Mezitím Pozemšťané prozkoumají okolí. Hvězdný vír tvoří 156.000 světelných let dlouhá 'pupeční šňůra', která vnikla asi před 2 miliony lety při srážce dvou galaxií. Země a Měsíc se materializují v tenkém místě této trubice, protože tam působí energetické turbulence, podobné jako u transmiteru nastaveného na příjem. Poblíž Země se nachází 500 světelných let veliký vír, Schlund. Ve Schlundu působí obrovské pěti- a šestidimenzionální síly, a tak Pozemšťané i přes nejvyšší opatrnost ztratí flotilu 12000 kosmických lodí. Ploohnové používají Schlund jako transmiterové spojení do své galaxie, která se nalézá na druhém konci 'trychtýře'. Mezi Pozemšťany a Ploohny se rozhoří konflikt. Pozemšťané přijdou na to, že tento hmyzí národ je ovládán královnou Jaymadahr Conzentryn a že Zeus je další pohřešovaná královna Ploohnů. Zeus brzy na to zemře díky třem speciálně upraveným trubcům.

V domovské galaxii Ploohnů objeví Pozemšťané na planetě Grarh-Schanath velké množství molkexu. Ploohnové k přežití potřebují jednu určitou rostlinu, která musí být neustále hnojená molkexem. Pozemšťané objeví, že všechny zásoby molkexu, které nebyly zničeny se materializovaly ve Víru a byly Schlundem transportovány přímo do galaxie Ploohnů.

Aby nepřátelské insektoidy zahnaly, dá Perry Rhodan nad Gragh-Schanathem odpálit dvě Anti-molkexové bomby, čímž přinutí Ploohny k jednání s Pozemšťany. Mezitím je objevena pozice Mléčné dráhy, je ale pro normální let příliš vzdálena.

Krátce na to se objeví nové nebezpečí pro Zemi: stále se přibližuje směrem k Medaillonu a hrozí jí, že spadne do slunce. Když už se zdá, že není žádná naděje, zasáhnou Ploohnové a stabilizují Zemi na oběžné dráze kolem slunce Medailonu. Goshmos Castle se stane sousedskou planetou Země.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
650. William VoltzDer Bund der SiebenSvazek Sedmi
651. Ernst VlcekDie Rebellen von HetossaRebelové z Hetossy
652. H.G. FrancisDuell zwischen den SternenDuel mezi hvězdami
653. Hans KneifelDer Terraner und der RebellTerranec a Rebel
654. H.G. EwersDas Mondgehirn denkt andersMěsíční mozek myslí jinak
655. William VoltzDer letzte MagierPoslední kouzelník
656. Clark DarltonDer GeheimnisträgerNositel tajemství
657. Kurt MahrDer Arkturus-ZwischenfallPřípad Arkturus
658. Kurt MahrFlug in die DunkelwolkeLet do temné mlhoviny
659. H.G. FrancisDas Bio-ProgrammBio program
660. H.G. EwersOperation BumerangOperace Bumerang
661. Hans KneifelDer SonnenzünderSluneční odpalovač
662. Ernst VlcekJagd auf einen TotenHonba na mrtvého
663. William VoltzLeticron, der ÜberschwereLeticron, Supertěžký
664. H.G. EwersTunnel durch die ZeitTunel časem
665. H.G. FrancisDie Vulkan-DiebeZloděj vulkánu
666. Hans KneifelIm Bann des SonnendreiecksV poutech slunečního trojúhelníku
667. William VoltzWächter des EwigenStrážce věčnosti
668. H.G. EwersOperation SonnenbabyOperace Sluneční dítě
669. H.G. FrancisStützpunkt DonnergottZákladna Boží hrom
670. Clark DarltonDer Hyperraum bricht aufHyperprostor se láme
671. Hans KneifelDer ZeittaucherČasové tykadlo
672. Ernst VlcekCountdown für TerraCountdown pro Terru
673. Kurt MahrRaumschiff ErdeKosmická loď Země
674. H.G. FrancisIm Land der DreemerV zemi Dreemerů
675. H.G. EwersMonumente der MachtMonument moci
676. Hans KneifelIm Mahlstrom der SterneV Maelstomu hvězd
677. Clark DarltonDas Erbe der GlovaarenDědictví Glovaarů
678. William VoltzZeus Anno 3460Zeus roku 3460
679. Ernst VlcekIm Bannkreis der PyramideV kouzlu pyramid
680. H.G. FrancisStrafplanet der ErobererTrestanecká planeta dobyvatelů
681. Kurt MahrDas Sonnen-FünfeckSluneční pětiúhelník
682. Hans KneifelTerror der UngeborenenTeror nenarozených
683. H.G. EwersDas Mädchen von LemuriaDívka z Lemurie
684. Ernst VlcekDie falschen ItrinksFalešní Itrinkové
685. H.G. FrancisPlanet in AngstPlaneta ve strachu
686. William VoltzDie Flotte der TotenFlotila mrtvých
687. William VoltzBegegnung im ChaosSetkání v chaosu
688. H.G. FrancisDer Einmann-KriegVálka jednoho muže
689. Kurt MahrDie Irrfahrt des MutantenBludná pouť mutantů
690. Kurt MahrDie Flucht des KörperlosenÚtěk beztělného
691. Clark DarltonSargasso des AllsSargasový vesmír
692. H.G. EwersDie Insekten-KöniginHmyzí královna
693. H.G. EwersIn den Höhlen der PloohnsV jeskyních Ploohnů
694. Hans KneifelDie Anti-MolkexbombenAnti-molkexové bomby
695. Ernst VlcekDie UnantastbarenNedotknutelný
696. William VoltzBotschafter des FriedensVyslanec míru
697. William VoltzIm Intersse der MenschheitV zájmu Lidstva
698. H.G. FrancisMeuterei auf der MEBRECCOVzpoura na MEBRECCO
699. Kurt MahrTerra unter fremder SonneTerra pod cizím sluncem