Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 683
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 683
Název:Dívka z Lemurie
(Das Mädchen von Lemuria)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Žijí už tisíciletí - a zachovávají prastarý odkaz
Hlavní postavy románu:

Atlan - Lordadmirál pátrá po stopě zmizelé Země.

Ermigoa - dívka z Lemurie

Esto Conschex a Goarn Den Theinbourg - dva transmiteroví specialisté z Terry

Powlor Ortokur a Neryman Tulocky - Oxtorňané jednají na vlastní pěst

Jerome Tecopah - kapitán objeví Emocio-inteligenci

Goarn Den Thelnbourg a Esto Conschex předpokládají, že příčinou pro chybný skok 22.000 lemurských lodí byla hyperenergetická nestabilita. Kromě toho vyvinou hypotézu, že Země při své transici aktivovala transmiter Gercksvira a kvůli sání dimenzionálně nadřazeného silového pole se materializovala ve stejné oblasti jako ztracená lemurská flotila. Aby se toto místo nalezlo, má se slunečním transmiterem vyslat hmotné těleso a pokusit se ho potom zaměřit. Kapitán Jerome Tecopah dostane od Atlana rozkaz, aby společně s poručíkem Gray Nookaem a poručíkem Kjuanem ze Sartosu, Akonanem pocházejícím z planety Chtiroon, vyhledali ve space-jetu ISIS pro tento účel vhodný vrak kosmické lodi. Ve zničené lemurské lodi o průměru 1100 metrů narazí kapitán (potomek Indiánů z planety Inyo) na emotio-inteligenci sestávající se z myriád světelných bodů, která s ním naváže kontakt s pomocí hudby.

Mezitím odlétá Atlan, Goarn Den Thelnbourg, Esto Conschex, Brester Tenhaven, Neryman Tulocky, Powlor Ortokur a oba Maahkové Grek-28 a Grek-281 s korvetou KIZZOG ke druhé planetě transmiteru Gercksvira, bezatmosferické řídící planetě Peschnath, která krouží kolem rohové hvězdy číslo pět, zatímco Tockton krouží kolem rohové hvězdy číslo tři. KIZZOG je přinucena k přistání zbraňovými systémy planety, které ovládá nesmrtelná Lemurka Ermigoa. Krásná, mladá žena, jejíž biologické stáří je dvacet osm roků, má buněčný aktivátor. Když Atlan ukáže svůj vlastní aktivátor, akceptuje Ermigoa, že jí Arkonidan může navštívit. Nejdříve ale Atlan musí v gladiátorském boji se štítem, krátkým mečem a oštěpem nastoupit proti Matrubovi a Matrucovi, dvěma Ermigoainým milencům. Když Atlan oba duplikanty1) zabije, stane se sám milencem Lemurky, která celý svůj život prožila jen ve společnosti duplikantů.

Ermigoa vypráví, že její otec vyrobil její a zároveň i buněčné aktivátory »Mistrů ostrovů«2). Navzdory své náklonnosti k Atlanovi nepřestane být nedůvěřivá a dá lidem šéfa USO pro plánované experimenty jen lhůtu čtyřiadvaceti hodin. Aby Lemurku, kterou miluje, přesvědčil o své upřímnosti, svolí k vytvoření atomové šablony nutné k výrobě duplikantů, ačkoliv zná rizika s tím spojená.

Tecopah a jeho posádka mezitím objeví potřebný vrak, který má průměr 1600 metrů. Protože Tulocky a Ortokur na vlastní pěst proniknou do zařízení na Peschnathu a dorazí až do sálu Krystalů z Plougmethu, Ermigoa věří, že byla zrazena a zničí znenadání KIZZOG. Thelnbourg poté ukvapeně spustí dematerialiazi lemurského vraku, dříve než se čtyři techničtí specialisté, kteří připravovali zařízení pro vyslání naváděcího paprsku, stihnou přesunout pryč3).

Ermigoa podlehne rozporům ve svých citech, dezintegruje si buněčný aktivátor, prudce zestárne a zemře Atlanovi v náručí. Tecopah převeze Lordadmirála, oba transmiterové specialisty a oba Oxtorňany, kteří jako jediní přežili zničení KIZZOGU na palubě ISIS k IMPERÁTORU VII.4) 5).