Menu
Astronomická data:
Další jména:Pětiúhelník Nyssor
Galaxie:Andromeda
Struktura:pět modrých obrů
Počet planet:2
Známé planety:Tockton, Peschnath
Vzdálenost od Slunce:2.2 milionu LY
Obyvatelé:Lemurové

Gercksvira (v Kraahmaku »nejhlubší ze všech dolin«) neboli sluneční pětiúhelník Nysoor je sluneční transmiter, který se nachází na okraji Andromedy, a který tvoří pět modrých obrů.

Pět modrých obrů je uspořádáno do pětiúhelníku. Průměr vepsané kružnice činí 11.94 miliard km. Vzdálenost Gercskviry od galaktického centra Andromedy činí 71‘778 světelných let, od Tefrodu 72‘374 světelných let.

Lemury postavený sluneční transmiter je obklopen bariérou šílenství, která ale působí jen na Maahky. Tento mechanismus se zakládá na manipulaci hyperspektra sluncí.

Kolem dvou z obřích hvězd krouží vždy jedna planeta. Jedna je Tockton, životu nepřátelský bažinatý svět, druhá je Peschnath, Merkuru podobný svět, na kterém se nachází justační stanice transmiteru.

Historie

Lemurská flotila 22 tisíc lodí zmizela 50‘025 před Kristem (6375 dha-Tamar) při transportu z Nysooru na Kahalo. Tyto lodě byly objeveny 3460 v Maelstromu hvězd.

Ermigoa Merota se dlouhou dobu ukrývala na Peschnathu. Tefrod Kalago se tam s ní setkal kolem 6050 před Kristem, když hledal nesmrtelnost.

Když Terra a Měsíc v roce 3460 při dislokaci z Twin-Sol-transmiteru do slunečního transmiteru Archi-Tritrans zmizela, navštívil Atlan s lodí IMPERÁTOR VII při hledání Země také sluneční transmiter Gercksvira, který jako jediný nebyl kvůli bariéře šílenství v Andromedě hlídán Maahky.

Na Tocktonu objevil Atlan 19 lemurských nenarozených a živoucí centrální archív Graunzerů, který obsahoval odkaz na zmizelé lemurské lodi. Na Peschnathu se Atlan setkal s Ermigou Merotou, která v průběhu událostí kvůli zničení svého buněčného aktivátoru spáchala sebevraždu.

Při experimentálním vyzáření lemurského vraku byli čtyři techno-specialisté s vrakem přemístěni do Maelstromu hvězd. Tam je objevil Alaska Saedelaere.